Nyheter

Plusresultat för socialnämnden

Nyheter För femte året i rad redovisar socialnämnden ett ekonomiskt överskott

Det mycket speciella året 2020 ställde mycket på sin spets och inte mycket gick som man planerade i när planen fastställdes 2019. Trots att det varit mycket osäkerhet och flera verksamheter som inte kunde genomföras och hög belastning på personalen med relativt höga sjuktal visar det preliminära resultatet att socialnämnden kan visa svarta siffror i bokslutet. Preliminärt gör socialnämnden ett överskott på knappt 1,5 miljoner kronor. Ett viktigt inslag för det ekonomiska resultatet är de särskilda statsbidrag som betalats bit i spåren av den pandemi som präglat året som gått i stort. För tiden fram till augusti återsöktes 11,6 miljoner kronor och av dessa erhöll man 10,6 miljoner för att täcka kostnader. I andra omgången har socialnämnden återsökt 2,8 miljoner kronor. Något beslut om denna ansökan är inte klart ännu men man har bokat för en intäkt på 1,4 miljoner kronor.

Det definitiva bokslutet kommer inom kort och då vet man de exakta siffrorna men socialnämnden är positiva och räknar med ett överskott även för 2020.

Taggar

Dela


1 reaktion på Plusresultat för socialnämnden

Är det något man ska vara stolt över? Att det finns pengar som inte utnyttjas anställ fler så ni kan ge bättre service. Ge bättre lön så det gör det attraktivt att jobba här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *