Nyheter

Polisregion Öst om senaste tidens grova våldsbrott

Nyheter Under måndagen höll polisregion Öst en pressträff i Linköping. Där berättade regionpolischefen och polisområdescheferna hur arbetet mot det grova kriminella våldet ska ske framåt. Håkan Boberg, polisområdeschef i länet, berättar om samverkan mellan kommun och samfund fungerat bra. 

Håkan Boberg. Pressbild

Den senaste tiden har stuckit ut i polisregion Öst när våldsbrott som mordförsök, vapenbrott och allmänfarlig ödeläggelse har skett över hela regionen.

– Vi är i ett läge där grova våldsbrott sker samtidigt i våra tre polisområden i polisregion Öst. Våldet som sker är allt mer hänsynslöst. Även i vår region har vi exempel på där anhöriga till nätverkskriminella utsätts för mycket allvarligt våld. Även utomstående, vuxna och barn. Självklart förstår vi att det väcker oro hos många när våldet blir så närvarande i vår vardag, säger Malena Grann, chef för polisregion Öst.

Våldet är ett symptom som uppstår när organiserad kriminalitet av olika anledningar hamnar i konflikt med varandra. Malena fortsätter.

– Vi ser att våldet bottnar i lokala, nationella men även internationella konflikter. Det här innebär att vi måste anpassa vårt sätt att jobba. Vi måste i vårt vardagliga arbete säkerställa att vi är tillräckligt starka i vår ledning, våra arbetssätt och har rätt förutsättningar för att under längre tid kunna arbeta mot den här problematiken, säger hon.

Unga gärningspersoner

Mattias Forssten är chef för polisområde Södermanland. I hans område har det ansträngda läget med uppblossande konflikter pågått under en längre tid. Eskilstuna sticker ut gällande antal grova våldsbrott med framförallt skjutvapen. Han beskriver att de framgångsrikt kraftsamlat för att jobba mot problematiken och att det då kan innebära att det i stället bubblar på andra orter som Nyköping och Strängnäs. Han ser att det ofta är unga personer som utför brotten.

– När det är vanligt med ett missbruk bland unga finns det lättare förutsättningar att rekrytera dem till kriminella sammanhang. Här måste vi ha ork att även jobba på längre sikt med att förebygga, även när vi som nu är i ett ansträngt läge. Vi ser att många av de här personerna mår dåligt och då är det viktigt att vi som samhälle kan erbjuda en väg ut. Där gör vi bra insatser, till exempel avhopparverksamhet ihop med Eskilstuna kommun, säger han.

Trenden med allt fler riktigt unga gärningspersoner gäller hela polisregion Öst.

– Vi har exempel på barn under 15 år som vi ingripit mot och som hanterat sprängmedel och vapen. Vi får aldrig låta vår nya vardag bli att barn finns i den här kontexten säger Malena Grann.

Åtgärder

Jan Hofvenstam är chef för polisområde Östergötland. Han trycker på vikten av att vi både måste kunna jobba med problembilden här och nu samtidigt som det på längre sikt handlar om att minska brottsligheten.

– Bara i vårt polisområde i Östergötland har vi just nu 50 häktade personer där ungefär hälften av dem sitter för olika brott med koppling mot den organiserade brottsligheten. Individer som vi kunnat frihetsberöva på grund av ett proaktivt och offensivt polisarbete där polisen uppdagat brottsligheten genom ett underrättelsestyrt arbete. Samtidigt är det viktigt att få med att bara frihetsberövanden inte hjälper. Vi måste stoppa problematiken i ett tidigare skede, säger han.

Han nämner som exempel ett polisiärt pilotprojekt som bland annat genomförs i Linköping. Det går under namnet ”rätt kurva” och syftar till att barn i så låga åldrar som åtta år ska få stöd tidigare.

– Polis och socialtjänst samarbetar för att få bort ungdomar från kriminaliteten. Pilotprojektet vänder sig mot barn och unga som identifierats av polisen och socialtjänsten efter ett speciellt poängsystem. Projektet har hämtats från Tyskland där arbetet fallit väl ut, säger Jan Hofvenstam.

”Brottsbekämpning är en lagsport”

Bedömningen är att problemet med de grova våldsbrotten kräver ett långsiktigt arbete och har ingen tydlig avgränsning i tid och rum. Beslutet för inriktningen framåt handlar om att det vardagliga arbetet ska ha rätt förutsättningar.

– Vi bygger vidare på de framgångarna vi har med utvecklad ledning och förbättrad informationsförsörjning som lett till att vi förhindrar fler brott och lagför fler. Detta gör vi genom att stärka upp ledningssystemet för linjeverksamheten i hela vår region. Vi arbetar också både lokalt och nationellt med att utveckla det förebyggande arbetet. Brottsbekämpning är en lagsport och vi ser flera exempel på hur bra det kan bli när vi samarbetar, säger Malena Grann.

Ett av de exemplen hon syftar på kommer från polisområde Jönköping där samverkan med kommun och samfund fungerat bra över tid. Håkan Boberg är polisområdeschef.

– För oss är det viktigt att alla samverkande parter har en delad lägesbild och känner sig delaktiga. Om vi anstränger oss gentemot dem har vi så mycket igen av deras engagemang i andra sammanhang. Ett bra exempel är från händelserna under påsken 2022 när det enligt mig var en starkt bidragande faktor till att läget var så lugnt i Jönköping, säger han.

Viktigt uppdrag

När Malena Grann ser till vad polisregion Öst ska göra framåt handlar det om att balansera alla åtgärder som görs mot den grova organiserade brottsligheten mot all annan polisiär verksamhet i lokalsamhället. Hon är övertygad om att en förstärkning av linjeverksamheten och lokalpolisområdenas ledningsförmåga är rätt väg att gå för att långsiktigt öka polisens förmåga på bredden.

– Jag känner en stor stolthet över att vara en del av en organisation som förstår allvaret och gör så mycket bra konkreta åtgärder. Men vi måste vara ödmjuka i att nya problembilder kräver att vi utvecklas. Vi är många som jobbat länge inom polisen som inte har sett den typen av komplexitet som vi ser nu. Där har vi som chefer ett stort ansvar att få med oss organisationen framåt och det är min fasta övertygelse att vårt uppdrag aldrig varit viktigare än nu.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *