Nyheter

Politiker, rösta nej till ändringsansökan!

Nyheter Insändaren vill att politikerna i kommunstyrelsen säger nej vid onsdagens sammanträde till vindparksbolagets inlämnade ändringsansökan om Boarp.

Efter alla dessa turer borde de flesta inblandade inse att det här inte är okej. Den ansökan som vi nu har på bordet ser inte alls ut såsom ansökan såg ut 2014.

Verken är inte högre och det är nästan det enda som stämmer, och också det enda som skulle fälla deras ansökan. Ändrar man höjden en meter högre, ja då blir det stopp.

Att de sedan ökar effekten från 2,3 megawatt till 5,8 megawatt och svepytan från 1 hektar till 2,4 hektar.

Att deras ljudberäkningar trots detta kan hålla sig under 40db! Och att de dessutom även kan få ljudkurvorna att böja sig ”runt” stugorna! 

Att de inte har haft någon väg klar till verken från dag 1, och nu 2021 skyller ny vägdragning på teknikutveckling. Så här står det i ansökan: ”Vägdragning ska ske på det sätt som anges i ansökan. Övrig infrastruktur ska så långt möjligt följa vägsträckningen ” . Men de har ju inte haft någon väg klar!

Att de inte hade någon plan hur att få ut elen till nätet, de skriver i sin ansökan, ”och det föreligger även goda möjligheter till nätanslutning” , måste väl ändå anses som en lögn, då det tog många, många år innan planen på att gräva ett 17 kilometer långt dike genom halva kommunen redovisades.

Detta blir helt enkelt INTE OKEJ och en helt okej anledning för kommunen att säga nej. Tvärt emot vad kommunens bägge utredare kommit fram till kan man helt klart bara säga nej, det här stämmer inte med er ansökan!

Det är bara viljan som krävs, man måste förstås vilja säga nej.

Ovanpå allt detta så vet vi nu också att de där fina orden som exempelvis, ”hjälpa Sverige att uppnå sina energipolitiska mål” inte betyder så mycket. Det är högst osannolikt att någon enda av den nu tänkta parkens, eller någon av de andra projektens, producerade kilowattimmar kommer vare sig Sverige eller vår kommun tillgodo: dessa kilowatt per timma är redan sålda till någonstans i Europa.

Nu finns det också bevis för att fastighetsvärden påverkas kraftigt i verkens närhet och att bankerna drar öronen åt sig när det gäller nyinvesteringar i närheten av vindkraftverk.

Kommunen bör ta en slags timeout från allt vad som gäller vindkraftsansökningar och planer, backa sig igenom park för park, verk för verk tills man verkligen vet hur dessa kommer att påverka vår kommuns utveckling och människorna som hamnar i verkens närhet.

Ett enhälligt nej till Eolus ändringsansökan på onsdagens kommunstyrelse är på sin plats och sedan bör politikerna flytta sig från baksätet till förarsätet vid framtida förfrågningar.

VK-park Boarp ideella förening

// Ken Frick

Taggar

Dela


20 reaktioner på Politiker, rösta nej till ändringsansökan!

Elous far med ren osanning i sitt argument för parken när dom skriver att elproduktionen behövs till södra Sverige då den i Elous fall inte kommer att säljas till svenska förbrukare utan säljas till utlandet. Det vore ett rent hån av politikerna mot kommuninvånarna att rösta ja till detta projekt när energin inte ens går till oss. Fördärva vår natur och inte ens få något tillbaka rimmar väldigt dåligt. Och även om en del av den producerade elen skulle gå till Sverige är vindkraftverken inte rätt sätt att producera miljövänlig el på då man måste tänka på helheten vad vindkraftverken orsakar för miljön.

Googla på vindkraftverk dokumentär innan ni röstar. Ta den tiden och titta på dem innan ni förstör våra skogar i årtionden framöver. Det är er skyldighet som politiker att ta reda på fakta och rösta för kommunens bästa, inte utländska profitörer!

När skall det gå upp för folk på landsbygden att Centerpartiet har övergett dem. Deras sympatisörer finns bland de välbesuttna i storstäderna. Moderaterna ser bara till privatisering och att göra så stora vinster som möjligt. Inte konstigt att man struntar i dem som råkar ut för att få sitt liv förstört av utländska investerare som bara ser naturen som en plattform för dessa monster. Förutsätter att våra lokalpolitiker ser till kommuninvånarnas bästa och sätter stopp för den här etableringen. Tragiskt att så få kommuninvånare inte låter göra sin röst hörd och protesterar inte minst på detta forum. Det är ju för sent att reagera när kommunen har fått ett landmärke som för många år framåt kommer att påminna oss om hur felaktiga beslut får en negativ inverkan på vår fina kommuns framtid.

Arvid, om man tittar in i en toapappersrulles mitt, riktar den rätt, så ser man det man vill se. -Inte något annat.
Skillingaryds skjutfält har anor från 1600-talet, det är väl lite magstarkt att skylla problemen där på M och C. -Dessa partier har ju dessutom varit förande i att få tillstånd en förändring av försvarets inställning till vilken påverkan det ska ha på kommunens utveckling.
När vi kommer till vindkraften, så tror jag alla partier är splittrade i åsikt om detta. Jag vet att M är det. -Från hängivna förespråkare, till oss som är lika mycket negativa.
Ska vi knyta ihop dessa frågor, så har vi försvaret att tacka för att det inte är 13 verk, utan 4 det är frågan om. För min del är det 4 för mycket.
När det gäller frågan om Åkers skola, så ligger det i de som bor i Åker och dess närhets händer att visa att man vill ha en skola. Om inte de vill, så finns inte underlag. Ska vi ha en skola utan elever?

Nej Mats, alla partier är inte splittrade i frågan. SD är enig och det är ett blankt nej till att etablera vindkraftparker i kommunen.

Tofteryd har skjutfält, Svenarum vindkraft och Åker är snart utan skola. Bra jobbat av Centern och Moderaterna i Vaggeryds kommun. Landsbygdsutveckling var ordet

Klart att folket måste få veta vilka partier som är för vindkraftverk i kommunen. Är i högsta grad en demokratisk fråga att man får veta vad man röstar på.

I den vindbruksplan som kommunen upprättat pekar man ut områden som är lämpliga för vindkraftsetablering. Den är nu helt inaktuell eftersom den bygger på mindre vindkraftverk som inte är lönsamma i dag. Lägg ner planen och säg nej till all vindkraft för all framtid i vår kommun. Det innebär att man skall utnyttja sin självklara rätt till veto. Det måste vara en demokratisk rättighet att få veta hur partierna har röstat så att kommuninvånarna inför nästa val har möjlighet att ta ställning till om man vill rösta på ett parti som struntar i boendemiljön för alla som bor i kommunen.

Den insändaren är så bra skriven att det vore en dröm om politikerna, som påstår att de lyssnar på oss boende, kunde agera som om de gjorde detta.
Och använda sin makt att säga just, nej till denna tilltänkta industri som skulle sänka naturvärden och innebära juridiska spörsmål, lång tid framöver med skadeståndskrav och tråkigheter mot kommunen.
Vaggeryds kommun har ju marknadsfört sig som en boendekommun. Dags att de bevisar att de fortfarande är mån om detta.

Rösta ut politikerna innan vi blir modul-vindkraftsindustri-lagerhalls kommunen. Grått på grått på grått om moderatmiljöpartiet får bestämma. Låt vår gröna skog vara grön!
Sälja ut kommunen till riskkapitalister utomlands.

Se här Gert. Här finns många goda skäl till att ni visst kan använda er av möjligheten att nyttja erat veto. Genom det, och verkligen tänka igenom vad sådana energiplaner genererar, för miljö, boende och natur. Kom igen, ni bråkar med människor, natur och djurs liv och välbefinnande. För allas skull!

Låt nu sunt förnuft få råda och säg nej. Låt kommunens invånare få bo och leva det liv man valt och satsat sina pengar på. Vår kommun drar redan ett långtgående strå till den nationella stacken genom att vi har ett skjutfält, en motorväg och än så länge en järnväg (kanske snart två) som lägger en död hand över stora arealer som genererar restriktioner för oss invånare.

Ett gyllene tillfälle att se vad alla politiker går för….
Det är val i september och innan dess kan alla som tänker kandidera i valet fundera på vad man ska rösta på när det gäller vindkraften.

Det går inte att skylla bort sig om ett par månader. Nu vet alla hur ni röstar:
Stå för det på valdagen också!

Jag förutsätter att ni redovisar hur partierna röstar, så man vet vilka partier man inte ska rösta på i nästa val.

DP. Bra skrivet! men det kommer aldrig att ske för då hade man möjligheter att precis som du säger rösta bort de politiker som tjurar och går emot folket som lever och bor på landsbygden. Rena rama diktaturfasoner om man inte publicerar hur partierna röstar.

Med stöd av prejudicerande domar i mark- och miljööverdomstolen och miljöbalken kan kommunen ändra sin tidigare tillstyrkan och utnyttja sitt veto. Kommunen kommer inte att bli skadeståndsskyldig!
Satsa på att vara en boendekommun där även landsbygden kan få leva tryggt utan att få bli utsat för riskkapitalisters förstörande av miljö, personlig ekonomi och hälsa.

Fantastiskt bra skrivet! Nu håller vi tummarna för att våra politiker gör om och gör rätt! Ingen kommuninvånare ska behöva lida psykiskt, fysisk eller ekonomiskt för den utveckling som nu sker i vår värld. Alla människor är lika mycket värda. Blir spännande att följa vilka politiker som röstar nej tack till dessa vindkraftverk!

Undrar vad kommunens tjänstemän och politiker skulle säga om jag byggde en villa på 250 kvadratmeter när jag sökt och fått tillstånd på att bygga en på 100 kvadratmeter.
Jag vet vad som skulle ske – rivning!
Men Eolus ska få bygga en snurra som har 2,5 gånger mer svepyta på vingarna utan att vi ska reagera.
Dessutom vill de få oss att tro att ljudnivån inte blir högre från de större vingarnas.
Nu är det dags att alla våra partier ställer upp och skyddar våra boende och vår natur.
Det finns flera fall i Miljööverdomstolen som visar att vi kan använda det kommunala vetot, oavsett vad M och C säger i sina uttalanden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *