Nyheter

Politiker skriver brev till vindkraftsetablerare

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades ett brev till Vaggeryds Vindbrukspark där man påtalar vikten av att hålla sig till vindbruksplanen

Det var kommunledningskontoret som fick i uppdrag av kommunstyrelsen att inför arbetsutskottet undersöka om Vaggeryds vindbrukspark håller, med avseende buller och säkerhetsavstånd eller annat, som finns beskrivit i kommunens vindbruksplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner det förslag till brev som tagits fram som ska skickas till entreprenören gällande hur de strävar efter att uppfylla kommunens vindbruksplan. 

– Brevet är sänt och vi påtalar vikten av att företaget möter upp i våra bör-krav som finns i vindbruksplanen. Det gäller framför allt buller och fyra gånger höjden-diskussionen. Vi önskar få svar hur man tänker jobba med detta, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen. 

– Det här är ett förslag från S där vi tycker det här är viktigt att man påtalar dessa punkter gällande fyra gånger höjden och buller. Viktigt att vi påtalar vilken syn vi i kommunen, menar Kenth Williamsson (S). 

Om skillnader föreligger eller av andra skäl, skall en överklagan göras antingen mot ett eller flera verk. Kommunledningskontoret konstaterar att det inte finns skäl att överklaga tillståndsbeslutet. 

Taggar

3 reaktioner på Politiker skriver brev till vindkraftsetablerare

Grundtillståndet är utfärdat nu, men har fortfarande inte vunnit laga kraft.

Fram till det vinner laga kraft har kommunen all möjlighet att ändra sin inställning.

-Helt enkelt att avstyrka miljötillståndet (lägga vetot)

Det glädjer mig Mats Oskarsson, att se att även ni moderater i Vaggeryd ser riskerna i denna etablering!

Gör om gör rätt! (Och lyssna och lär vidare av er kollega och riksdagsledamot Carl-Oskar Bohlin, han har kunskapen som behövs kring energipolitiken).

Stig, jag tror du läser kommunledningskontoret uttalande fel.
Det de skriver är att de inte hittar laglig grund för att överklaga. Det är vi politiker som tar besluten. Vi får väl driva på för att er motion tas upp å det snaraste. Det är ju ganska uppenbart att vindbruksplanen inte lever upp till det vi vill.

”Kommunledningskontoret konstaterar att det inte finns skäl att överklaga tillståndsbeslutet.”

Märkligt uttalande från kommunledningskontoret, som tydligen får fortsätta styra vindkratsetableringen i kommunen, trots att det finns så mycket som talar för ett totalt överklagande av etableringen.

Tondövt agerande.

SD har lagt en motion om att omarbeta vindbruksplanen, men den skrivelsen läggs väl djupt under för kommunledningskontoret ”viktigare” frågor.

Dags att kommunens invånare och politikerna ställer upp och bromsar det elände som är på väg att införas i vår vackra natur.

Stig Svensson (SD)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *