Nyheter

Positiva till ny väg väster om lokalväg

Nyheter En ny anslutningsväg mellan Båramoterminalen och trafikplats Vaggeryd södra kan bli verklighet… 

Duveledsvägen kan förlängas norrut. Arkivbild

I oktober gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde inom del av fastigheten Skogshyltan i Vaggeryd med flera. 

Inom del av planområdet närmast E4:an medger granskningsförslaget till ny översiktsplan. ”Ny vägförbindelse mellan Båramo kombiterminal och E4:an, avfart Vaggeryd södra. I anslutning till befintligt verksamhetsområde föreslår kommunen en ny förbindelse för att avlasta viadukt och rondell i Skillingaryd. I samband med verksamhetsutvecklingen i norra delen av Skillingaryd och södra delen av Vaggeryd ser kommunen även ett behov av en ny bussförbindelse inklusive busshållplats”. 

Kommunen behöver därför ta ställning till om planläggningen av ny väg är aktuell just nu eller om frågan behöver utredas mer innan beslut om nytt planuppdrag kan ges. Det är en fördel om hela sträckan för förslag till ny väg planläggs samtidigt, oavsett om detta kan ske i två parallella detaljplaner eller i en och samma detaljplan. 

Kenth Williamsson (S);
– Det här har varit uppe några gånger. Vi tog ett beslut i arbetsutskottet att vi ser positivt i den här etableringen mellan Skogshyltan och Båramo. Nu blir et en utredning om man ska ta fram ett planbesked. 

Thomas Axelsson (KD);
– De hela startade med de här långsamma fordonen till och från terminalen. Då väcktes frågan om en väg väster om lokalvägen och E4:an. Nu har fler hängt på det, bland annat Power och Aditro, som också vill ha ytterligare en väg norrut.  

Taggar

Dela


1 reaktion på Positiva till ny väg väster om lokalväg

Självklart skall denna nya väg parallellt med gamla som nya E4 fram till avfart Vaggeryd södra in i nya översiktsplanen och så snart planen fastställts faktiskt i praktiken etableras.

Kombiterminalen liksom de växande stora lagerindustrierna i norra Skillingaryd har ju de senaste åren stått för kommunens hela tillskott utav arbetstillfällen ett fakta som alla partier nu måste ta till sig.

E4 södra avfart till en gång i tiden nämligen för att utgöra viktigt till och avfart för industrin ett minne jag har från min tid i kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet utav 1990-talet

På sikt blir denna väg också ett naturligt anslutningsalternativ för de boende i nya bostadsområdet Fåglabäck så snart man skall färdas norrut på E4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *