Nyheter

Positiva till nytt bostadsområde

Nyheter Medborgarförslaget om det nya bostadsområdet i Skillingaryd, som Roger Svenningson lämnade in i november, ser nu ut att bli verklighet.

Arkivfoto från norra delen av Sturegatan i november när medborgarförslaget lämnades in

Enligt gällande översiktsplan är området norr om Sturegatan i Skillingaryd tänkt som framtida bostadsbebyggelse. Några tilltänkta tomter ägs redan av Vaggeryds kommun men övrig mark är privatägd. Efterfrågan på tomter i Skillingaryd är stort och kommunen ska arbeta aktivt med att få fram nya attraktiva boendeområden.

– Vi bifaller medborgarförslaget och är positiva till det här nya området. Kommunledningskontoret får nu i uppgift att se över boendeutvecklingsmöjligheterna i området, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

I medborgarförslaget beskriver Roger om hur Sturegatan bör användas om ”matargata” och att det bebyggs stickgator norrut som det är byggt söder om gatan. Detta skulle möjliggöra framtidens boende i Skillingaryd.

Taggar

Dela


1 reaktion på Positiva till nytt bostadsområde

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *