Nyheter

Positivt med journalen via nätet

Positivt med journalen via nätet

Nyheter Cirka 600 personer i Jönköpings län går varje dygn in i journalen via nätet för att läsa anteckningar om sina vårdbesök, kolla vaccinationer eller ta del av information om sitt barn eller om en anhörig, som valt att dela informationen.

Den studie som Region Jönköpings län gör tillsammans med forskare vid universitetet i Jönköping visar att det är en uppskattad tjänst.

Journalen via nätet startade i februari 2015 i Region Jönköpings län och nås genom inloggning med e-legitimation via 1177 Vårdguiden. Syftet är bland annat att patienten ska bli mer delaktig i sin vård och kunna förbereda sig inför vårdbesöket, men också repetera informationen efteråt.

Ger ett bra stöd
De 111 patienter som deltar i enkäten tycker att journalen via nätet ger dem ett bra stöd både inför och efter vårdbesöket, och de ser generellt mycket små risker med att kunna läsa sin journal på detta sätt. Dessutom har de nu möjlighet att kontrollera innehållet och påpeka eventuella fel. Benägenheten att följa råd och rekommendationer ökar också. Majoriteten av patienterna upplever inte heller några problem med att förstå journaltexten. Dessutom vill de gärna att vårdgivaren skriver så utförligt som möjligt.

Journalspråket anpassas
De drygt 1000 vårdpersonal och cirka 270 vårdadministratörer som deltar i enkäten har generellt något lägre tro på vilken nytta patienterna upplever och hur det påverkar deras engagemang. Samtidigt är det få som upplever att journalen via nätet innebär något merarbete, och en majoritet av vårdadministratörerna uppger att de nu tänker mer på språket när de skriver diktat.

– De patienter som läser sin journal via nätet är väldigt positiva. De ser en god nytta både inför och efter vårdbesöket, de blir mer benägna att följa råd och ser tjänsten som riskfri. Vi i vården har nog underskattat den nytta som patienterna har av att läsa sin journal och det är en resurs som vi kan ta tillvara på ett bättre sätt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig.

Fler funktioner kommer
Många patienter efterlyser också fler funktioner.
– Under första halvåret 2016 arbetar vi med att få in provsvar, vårdkontakter och remisstatus, men även journalanteckningar från psykiatrin. Vi kommer också att kunna visa barnens tillväxtkurva från barnhälsovården samt mödravårdsjournalen, säger Inga Jonzon Eriksson, projektledare för journalen via nätet.

 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *