Nyheter

Positivt om klubbstuga men inga pengar

Nyheter Hooks IF har ansökt om medel för att bygga en ny klubbstuga. Kultur- och fritidsnämnden är positiva, men har inte budget för det utan skickar frågan vidare

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till ansökan men säger att de inte har den typen av pengar i sin budget utan skickar den vidare med tillstyrkan till kommunstyrelsen för att kunna hantera det ekonomiska stödet.

Hooks IFs klubbstuga har mer än 50 år på nacken och är nu angripen av mögel till den graden att stugan måste rivas och byggas om från grunden. Lokalen är direkt ohälsosam och det är viktigt för bygden med en bra, öppen och tillgänglig klubblokal.

I den ansökan som skickades in från Hooks IF pekar man på föreningens betydelse för civilsamhället:

Vi har drygt 400 medlemmar som är engagerade i fotbollsverksamhet, allt ifrån fotbollsskola till A-lagsverksamhet. Vi har även en aktiv gymnastiksektion med verksamhet från barngympa till mera avancerad träning för de som efterfrågar det. Klubbstugan används också vid målgång i de tipspromenader som damsektionen driver, i klubbstugan serveras då fika. Normalt brukar ett 60-tal intresserade delta vid tipspromenaderna men efterhand som miljön i klubbstugan har försämrats har antalet som köper fika minskat. Vår anläggning Lindevallen är också nyttjad av skolan i Hok samt Hjortsjöskolan som varje år har en aktivitetsdag för avgångsklasserna. Utöver det erbjuder vi våra sponsorer att använda anläggningen vid personalaktiviteter eller andra evenemang. 

Förutom mögelsituationen är klubbstugan föråldrad ur arbetsmiljösynpunkt och det finns anledning att modernisera även gällande tillgänglighet för alla grupper i samhället. Nuvarande klubbstuga är omöjlig att renovera, vi måste riva allt och börja på helt ny kula från ny grund till färdig stuga. Omklädningsrummen är åtgärdade för omkring tio år sedan, men när vi ska bygga ny klubbstuga avser vi att se över ventilationen i våra duschrum.”

Kostnaden för hela byggnationen hamnar på en bit över två miljoner kronor och nu söker föreningen om ett anslag från kommunen för att möjliggöra bygget.

Kulltur- och fritidsnämnden konstaterar att ansökan går i linje med Vaggeryds kommuns övergripande mål om att utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen, att medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande och att kommunen ska skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftsaktiviteter för alla. Med hänvisning till anläggningens centrala placering i glesbygden och som bland annat skola och allmänheten nyttjar föreslår förvaltningen att ansökan överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning av ärendet för att gemensamt hitta en bra lösning för att stötta Hooks IFs ansökan om ombyggnation av klubbhus för att stärka invånarna i Vaggeryds kommun landsbygd.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *