Nyheter

Power bygger ut

Nyheter En ansökan om utbyggnad av logistikbyggnad fanns på miljö- och byggnämndens bord vid tisdagens sammanträde

Arkivfoto; Power har fått bygglov

Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden berättar mer;

– Ansökan som inlämnats avser tillbyggnad av befintlig byggnad om 28 000 kvadratmeter, ombyggnation i den gamla delen, utökning av parkeringsplatser och solcellsanläggning på tillbyggnaden. Vi lämnar ett bygglov för detta och parkeringsplatserna ska skickas till Länsstyrelsen då dessa kommer att ligga inom försvarets influensområde. Företaget kommer också att göra en annan utfart där de kommer att köra runt byggnaden på östra sidan och nya utfarten kommer att vara belägen vid kurvan när man lämnat järnvägsbron, till vänster. Vi kanske hade önskat en annan lösning, men tekniska har lämnat ett okej och då gör vi det också, berättar Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Gällande detaljplanen som vann laga kraft för 10 år sedan anges området, som ska tas i anspråk för tillbyggnaden, som industrimark. Detaljplanen anger inget exploateringsavtal och byggnationen är planenlig.

Taggar

Dela


7 reaktioner på Power bygger ut

Det kommer behövas parkeringsmöjligtheter för tung trafik , likt en sådan säkerhetsparkering som finns vid Hyltena, med möjlighet till dusch och toalett, nu när både Aditro ska bygga nytt , och Power ska växa. Annars kommer stölderna öka och dikeskanterna vara fullproppade med långtradare , drickaflaskor och ihopskrynklat toalettpapper.

Vill bara göra Thomas H. uppmärksam på att redan nu söker sig Jönköpingsborna ut från Jönköping till kranskommunerna. Så det är nog bättre att det läggs lite mera krut på att få fram bostadsområden när efterfrågan på byggklara tomter efterfrågas.

Håller helt med Bo Holst mycket positivt för kommunen,
Men varför skall Försvarsmakten via Länsstyrelsen bestämma om det skall tillåtas parkeringsplatser utanför Power?? Vad tänker Powers ägare och andra som vill etablera verksamheter norrut? Vem bestämmer?
För några år sedan utökade militären plötsligt (influensområden) bullerzoner även på västra sidan skjutfältet från Båramo/Fåglabäck norrut förbi Hestra.
På senaste tiden har Försvarsmakten förbjudit byggnation av enstaka bostadshus inom influensområdet på östra sidan i byarna Hult,Boarp och Nåthult.
Nu är Skillingaryd inringat söderut, västerut av militär mark och norrut av influensområden.

När det gäller logpoint så undrar man inte om dom som kommer att jobba där. Dom väljer nog att bosätta sig i Jönköping! Men roligt med Power.

Äntligen ett positivt beslut men detaljfrågan att köra parkeringsplatserna via länstyrelsen verkar underligt. Detta bygglovsärende är mycket positivt för hela kommunen men varför har de tagits så lång tid att handlägga. Kan de ha varit så att kommunen helst ville ha Power till logpoint som verkar vara svårt att få etableringar till. Ja man undrar ju,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *