Nyheter

Power fick bygglov norrut

Nyheter Med stöd av plan- och bygglagen beviljade miljö- och byggnämnden bygglov, med en liten avvikelse mot detaljplan, för Power vid Båramoområdet i Skillingaryd

Norr om befintlig byggnad fick företaget bygglovet. 17 000 kvadratmeter.

Beslutet gäller under förutsättning att berörda ledningsägare vid energibolagen inte motsätter sig tillbyggnaden. 

Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden: 

– Vi gav ett bygglov på tillbyggnaden som är norr om befintlig fastigheter. Tillbyggnaden mäter 17 175 kvadratmeter men är placerad på ett så kallat U-område vilket betyder att området ska vara tillgängligt för underjordiska ledningar, därav måste energibolagen säga sitt. 

Tillbyggnaden avser industriändamål och högsta byggnadshöjden uppgår till 17,85 meter. 

I politikernas handlingar finns att läsa att miljö- och byggförvaltningen försökt att kontakta Vattenfall via telefonsamtal för att få tag på en mejladress som remiss kan skickas till, utan framgång. Vattenfalls egen organisation visste inte vem som kunde svara på vilken e-postadress som kan användas för att skicka ut remisser. Vattenfall skulle återkoppla med kontaktuppgifter men har till beredningens datum ej återkopplat. Men under förutsättningar att ledningsägare inte har några synpunkter på att tillbyggnaden placeras på ett U-område så bedömer därför politikerna att bygglovet för tillbyggnaden beviljas. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *