Nyheter

Presenterade sin skuggbudget

Presenterade sin skuggbudget

Nyheter Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i dag sin skuggbudget för Region Jönköpings län.

Förutom att man vill sänka avgiften till vårdcentralen med en hundralapp till 150 kronor – som vi berättat om tidigare – är det en rad andra förändringar som man vill åstadkomma.

Nästa vecka ska Region Jönköpings län fatta beslut om vilken budget som ska gälla för 2017.

Skuggbudgeten fårn  Socialdemokraterna och Miljöpartiet har fått namnet Samhällsbygget – för ett jämlikt och hållbart Jönköpings län, och i den prioriterar partierna satsningar på sjukvården, kollektivtrafiken och personalen.

– Den rödgröna regeringen har tagit ut en annan färdriktning och vi vill fortsätta på den vägen i Region Jönköpings län. Därför lägger vi en offensiv budget och satsar totalt drygt 50 miljoner mer på reformer än de borgerliga partierna, säger det socialdemokratiska regionrådet Carina Ödebrink.

I sin budget föreslår partierna bland annat ett seniorkort i kollektivtrafiken vilket innebär att de över 70 år kan åka tåg och buss i hela länet för 150 kronor i månaden. Partierna satsar också på de äldre och mest sjuka i vården samt föreslår en rad åtgärder för att Region Jönköpings län ska bli en mer attraktiv arbetsgivare.

– Vi ser hur de borgerliga partierna driver på en politik som ökar ojämlikheten i länet. Deras höjning av patientavgiften är ett exempel på detta. Högre priser slår alltid mot de som har minst. Därför vill vi sänka kostnaden för ett besök i vårdcentralen till 150 kronor, säger det socialdemokratiska regionrådet Marcus Eskdahl.

– Klimatfrågan är en av våra viktigaste framtidsutmaningar. En väg att förbättra klimatet är att fler åker kollektivt och därför vill vi att tåg och buss ska framstå som ett attraktivt och prisvärt alternativ, säger Miljöpartiets gruppledare Annica Nordqvist.

De övergripande strategiska målen är:
– Att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation – En sjukvård som är jämlik, jämställd och likvärdig och ges efter behov – Att Region Jönköpings län bidrar till nya och fler jobb i länet – Att Region Jönköping läns samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala klyftor och garanterar framtida generationers rätt till en god levnadsmiljö – Att all kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebart bränsle 2025 – Att Region Jönköping är ett plusenergilän 2050

Hela skuggbudgeten finns med länk till en pdf.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *