Nyheter

Principiell fråga beslutades

Nyheter Under kommunstyrelsens senaste sammanträde yrkade (S) på att man ska föra över investeringsbudgeten till tekniska nämnden.

Pengar...

– Går det att hantera investeringar inom ramen yrkar vi att man ska föra över investeringsbudgeten till tekniska nämnden. Men går det över ramen så ska de komma tillbaka till kommunstyrelsen. Det är en principiell fråga helt enkelt, säger Kenth Williamsson (S).

– Jag delar Kenths uppfattning. Vi jobbar just nu med budgetarbetet och det här lyfts i beredningen, menar Gert Jonsson (M).

Efter investeringsstoppet har varje nämnd fått yrka nya medel till sina verksamheter. För (S) var önskan att investeringsbudgeten förs över till tekniska nämnden och att (S) vill att tekniska nämnden återkommer med svar på frågan om de bedömer att investeringarna kommer att hållas inom ram. Om nämnden inte bedömer att framtida byggnation kan ske inom budget ska nämnden återkomma med förslag på investeringarna som inte kan genomföras. Yrkande togs emot av kommunstyrelsen.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *