Nyheter

Räcker tio miljoner till sluttäckning av deponi?

Nyheter 2003 stängdes deponin vid Gärahovs avfallsupplag i Vaggeryd. Sluttäckningen är dock inte godkänd av Länsstyrelsen och ytterligare sju miljoner avses att läggas till. 

Arkivbild

Vid kommunstyrelsens sammanträde fanns frågan om avsättning i bokslutet 2022 för sluttäckning av Gärahovsdeponin. Ännu finns inte något beslut om avslut från tillsynsmyndigheten, som är Länsstyrelsen trots att sluttäckningsarbetet avslutades 2012. Efter undersökningar och beräkningar för att få sluttäckning och avslut av deponin godkänd bedöms sju miljoner kronor ytterligare, från tidigare 3,6 miljoner. 

Gert Jonsson (M);
– Vi gör en avsättning för att sluttäck deponin då den ännu inte är godkänd av Länsstyrelsen. Vi tror att det kommer att behöva göras mer insatser. Pengarna finns. Tidigare 3,6 miljoner har vi lagt till ytterligare 7 miljoner kronor. 

Thomas Axelsson (KD);
– Vi gjorde ett tilläggsyrkande och avslag. Vi vill veta vad man tänker göra för åtgärder för dessa sju miljoner. 

SÅM bildades 2018 och i samband med det övergick avfallshanteringen dit. I bokslutet före 2018 fonderades medel från avfallsverksamheten i kommunen. Denna fondering har efter 2018 belastats med de kostnader som varit avseende deponi. Vid ingången av förra året, 2022, fanns en fond på 3 961 000 kronor och under 2022 har kostnader för deponin uppgått till 294 000 kronor och ytterligare beräknas cirka 30 000 kronor. Fonderade medel vid förra årets slut var således 3 637 000 kronor. Den samlade bedömningen är nu att ytterligare sju miljoner kronor behöver sättas av för kostnader för att få sluttäckningen och avslut av deponin godkänd. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *