Nyheter

Rädda bina!

Nyheter Situationen för våra vilda bin och pollinatörer är akut. Ett av de största hoten mot bina är de kemiska bekämpningsmedel som används i jordbruket. Samtidigt ökar användningen av kemiska bekämpningsmedel i Sverige. Nu måste Sveriges regering agera kraftfullt för att få ner användningen och se till att de föreslagna skärpningarna av EU-reglerna blir verklighet. Läs Naturskyddsföreningen i Vaggeryd:s insändare här

Vilda bin och andra pollinatörer är livsviktiga för matproduktionen och för hela vårt ekosystem. Utan bin och andra pollinatörer är det många olika grödor och växter som inte länge befruktas och fortplantas.

Kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket är ett av de allvarligaste hoten mot våra vilda bin och andra pollinatörer. Vissa tillåtna bekämpningsmedel är direkt dödliga för bin. Andra bekämpningsmedel påverkar binas magflora, immunförsvar, fortplantning och navigationsförmåga. Idag är en tredjedel av Sveriges vilda biarter rödlistade och på väg att försvinna.

Trots alla risker med kemiska bekämpningsmedel ökar användningen idag i Sverige, och har gjort så sedan 1990-talet. EU har länge försökt få ner användningen. Men dagens regelverk bygger främst på frivilliga åtgärder, vilket inte räckt till.

Det går att bedriva jordbruk utan naturfrämmande bekämpningsmedel. Inom det ekologiska jordbruket används inga sådana. Trots detta lyckas ekobönderna ändå producera mat. Visserligen blir skördarna något lägre ibland, men samtidigt är fördelarna många. Den biologiska mångfalden är större våra bin kan fortsätta leva samtidigt som mängden miljögifter som sprids i naturen är mindre. I stället för naturfrämmande bekämpningsmedel använder ekobonden ett förebyggande arbete, som exempelvis varierad växtföljd samt mekanisk ogräsbekämpning.

Nu måste svenska politiker vakna och agera för att rädda bina. Det finns mycket att göra för att möta hoten mot bin och andra pollinatörer. Bland annat är det viktigt att skapa motivation och stöd för ekologiskt jordbruk och naturbete.

Just nu pågår förhandlingar i EU om skärpta regler för att minska användningen av bekämpningsmedel med 50 procent. Det är också viktigt att EU förbjuder de kemiska bekämpningsmedel som skadar bin och andra pollinatörer, samt att Sverige inför en hög skatt på farliga medel. Vi förutsätter att regeringen tar frågan om bi-döden på allvar och agerar kraftfullt när de nya EU-reglerna nu ska förhandlas inom EU, så att de skärpta kraven blir verklighet. Människan är beroende av de vilda bina – de är helt enkelt livsviktiga för vår matproduktion och för den biologiska mångfalden, som är en förutsättning för allt liv på jorden.

Naturskyddsföreningen i Vaggeryd är väldigt glada över att vår kommun tar frågan om binas överlevnad på allvar, och anordnar ”Vaggerydssurret” under kommande vecka, med start den 22 maj, som är Biologiska mångfaldens dag. Många kommuninvånare har också förstått hur viktigt det är att främja binas överlevnad. Det märktes inte minst på Skillingaryds marknad häromveckan, när Naturskyddsföreningens påsar med ängsfröblommor gick åt som smör i solen!

Naturskyddsföreningen i Vaggeryds kommun

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *