Nyheter

Rådet vandrade: Hur tillgängligt är centrum?

Nyheter Tillgänglighetsrådet tog sig en sväng i centrala delar av Vaggeryd för att få se, och uppleva, vad det finns för hinder och lösningar.

Tillgänglighetsvandring i Vaggeryds centrum  [1/14]

Kim kan det här med godkända höjder på ramper  [2/14]

Här saknas markering för höjdskillnad och räcke  [3/14]

Räfflad del för synskadade  [4/14]

Ramper och räcken sågs över  [5/14]

Här var det tillgängligt  [6/14]

  [7/14]

Svårt att hämta ut paket om det är längst upp/längst ned  [8/14]

  [9/14]

Trottoarkanter sågs över  [10/14]

Hur tillgängligt är det när tåg ersätts med buss?  [11/14]

  [12/14]

  [13/14]

  [14/14]

Gert Jonsson (M):
– Vi gör så här ibland och nu är det Vaggeryds tur. Ibland är det enkla hinder men det handlar om att skapa kunskaper om vad som finns också. Allt går inte att göra om på stört men vi är ju ansvariga för gatorna i kommunen. 

Jennie Svensson från kommunledningskontoret tog taktpinnen denna soliga eftermiddag och menar på att ”det är mycket som man inte tänker på, exempelvis att allt ska var nåbart för alla” och fortsätter: 

– Det kan handla om ledspråk, trottoarmarkeringar, för de som har nedsatt syn, är dörröppningarna tillgängliga. Vi ska i dag hämta paket på Ica, se över markbeläggningen, kontrastmarkeringar, lutning, går det att nå betalsystem, vad står det ute på trottoaren – är det framkomligt, hur ser övergångsställen och passager ut, hur ser trottoarbredden ut, skyltning utanför butiken, ramper och parkeringsplatser för personer med rörelsehinder. 

Kim Andersson är med och han tycker att centrumdelen har en rätt bra tillgänglighet. 

Vid rundvandringen säger Kim att en ramp till en butik, är det tio centimeters höjdskillnad så är det en meter ramp, och konstaterar att rampen in till bland andra Cityskor är bra. 

Utanför en näringsidkare saknas ett räcke och vit markering vid höjdskillnad.
En räfflad del finns i gångstråket norrut, men den tar slut innan övergångsstället. Trösklarna till butiksdörrarna är bra men det saknas på vissa platser en dörröppnare. 

– Storgatan har varit ett diskussionsämne men då mest politiska synpunkter och hastighetsbegränsning, berättar Gert Jonsson när vi närmar oss densamma. 

Paket skulle hämtas ut vid Instabox på ICA och Kim nämner: 

– Svårt om mitt paket ligger längst upp. Jag tror nog att de här nya paketutlämningarna kommer med, när man beställer, önskemål om var paketet i boxen ska ligga. Vi får hoppas på det iallafall. 

Vidare till stationen där det finns hjälpmedel för funktionsnedsatta men hissen vid stationen fungerar sällan, konstaterar sällskapet och Jerry Karlsson undrar när det är bussersättning, det är långt där borta, säger Jerry och pekar mot brandstationen på andra sidan spåret. Hur tillgängligt är det?

Fotnot: Rådet ska vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör människor med funktionshinder. Rådets synpunkter och förslag ska inhämtas i ett tidigt skede så att dess synpunkter och förslag kan påverka ärendehandläggningen i aktuell nämnd eller styrelse. Funktionsrättsorganisationer och kommunens nämnder och styrelser har vardera sju platser i rådet. Kommunens styrelser och nämnder ska vara representerade i rådet.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *