Nyheter

Rätten att utmana kommunal verksamhet ska utredas

Nyheter I slutet av januari redovisades förslag på utmaningsrätt av kommunal verksamhet

Arkivbild

Nu har det gått några månader sedan idén först presenterades som följer femklöverns program för mandatperioden. Nu har ärendet hanteras i kommunstyrelsen där majoriteten yrkade att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågan. Socialdemokraterna vill inte se utmaningsrätten som ett verktyg för andra att kunna ta över kommunal verksamhet. Sverigedemokraterna stödde majoriteten med ett tillägg att man även skulle öppna för intraprenader. Beslutet i kommunstyrelsen blev enligt femklöverns förslag med Sverigedemokraternas tillägg. Utredningen ska vara klar till kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september.

Vad innebär utmaningsrätten?

Enligt tidigare information sägs att utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen och det handlar såväl av ekonomiska skäl som kvalitetsskäl. I grunden sägs det handla om att förbättra kommunal verksamhet och ökad mångfald. Det kan riktas önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas.

Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att rikta en utmaning mot utpekad kommunal verksamhet. Utmaningen kan också innebära att man uppmanar kommunen att sälja ut kommunal verksamhet.

Det är kommunen som bestämmer vilka verksamheter som får utmanas och fastställer regler för utmaningen och hur det ska hanteras.

Om en verksamhet utmanas ska kommunen besluta om en upphandling är tillåten och bedöma om det är lämpligt att den aktuella verksamheten utmanas.

Myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och verksamhet som är lagstadgade kommunala uppgifter får inte utmanas.

Om utmaningen antas ska det göras enligt gällande regler, sannolikt ska ”lagen om offentlig upphandling” användas. Den som gjort utmaningen har inga garanter att vinna upphandlingen utan får konkurrera med andra på samma villkor.

Även om verksamheter upphandlas och drivs av annan aktör än kommunen ska kommunen följa och kontrollera verksamheten enligt kommunallagen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *