Nyheter

Regionen antog budget

Regionen antog budget

Nyheter Fullmäktige i Region Jönköpings län har antagit en budget och verksamhetsplan för 2016.

Budgetförslaget från den politiska ledningen (M, C, FP och KD) röstades igenom med siffrorna 44–37.

– Jag är glad över att alliansens budget vann gehör i sin helhet. Det är en ansvarsfull budget som tar sikte på att stärka och utveckla regionen, säger Mia Frisk, KD, regionråd och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen. Inte minst är jag glad över att vi kan göra en satsning på primärvården för att bland annat kunna möta den ökade psykiska ohälsan. Nu ser vi fram emot att få genomföra budgeten.

I budget med verksamhetsplan 2016 görs satsningar inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling på cirka 160 miljoner kronor. Samtidigt fortsätter arbetet för jämlik hälsa och nya arbetsätt för bättre kvalitet och lägre kostnader inom somatisk vård motsvarande150 miljoner kronor. Inom regional utveckling läggs fokus på fyra områden; arbetsmarknad, näringslivsutveckling, utbildning och forskning samt attraktivitet. Särskilt uppmärksammas integration av nyanlända.

Budgeten innehåller också en satsning på 30 miljoner kronor för att utveckla arbetssätt som leder till att vård som idag utförs på sjukhus istället ska erbjudas på vårdcentralen. Det sker också en förstärkning av vårdcentralernas resurser för att möta det ökade behovet av insatser mot psykisk ohälsa.

Region Jönköpings län gör även en lönesatsning på sjuksköterskor och barnmorskor på 26 miljoner kronor. Dessutom satsas ytterligare 10 miljoner kronor på att införa utbildningstjänster för att underlätta för den enskilda medarbetaren att ta steget att specialisera sig.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *