Nyheter

Regionen laddar för elbilar

Nyheter Region Jönköpings län planerar stort för laddpunkter av elbilar vid bland annat Värnamo sjukhus, och länets övriga sjukhus, samt nio vårdcentraler.

Arkivfoto

Under regionfullmäktige idag beslutades att 24 miljoner ska satsas i hållbarhetsprogrammet och nu byggs flera laddmöjligheter vid sjukhuset i Värnamo.

Mia Frisk (KD), regionråd och ordförande för regionstyrelsen konstaterar att satsningen bidrar till att uppfylla målen i hållbarhetsprogrammet:

– Den infrastruktur med laddpunkter som vi nu planerar är en naturlig och viktig del i fullföljandet av vårt hållbarhetsprogram. Det ger också möjlighet till utökning av ytterligare laddpunkter på sikt, säger Mia Frisk.

– Detta är en viktig satsning för att vår region ska bli mer hållbar och att regionen bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Marcus Eskdahl, (S), regionråd och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Vid länets tre sjukhus byggs totalt nästan 150 laddpunkter: Vardera tre parkeringsytor vid Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus, samt fem parkeringsytor vid Länssjukhuset Ryhov. 36 laddpunkter byggs vid andra verksamheter där det innefattar nio vårdcentraler och Stora Segerstad naturbruksgymnasium. Projektering startar direkt in på nästa år.

På varje parkeringsyta vid de tre sjukhusen i länet ska det finnas laddpunkter avsedda för bilar som tillhör olika verksamheter, bilar som bokas hos bilpool, samt för bilar som tillhör medarbetare, patienter eller anhöriga. Gemensamt är att laddpunkterna för verksamhetens bilar och poolbilar har en laddtid på cirka 8 timmar, medan laddpunkterna avsedda för medarbetare, patienter eller anhöriga har snabbladdning på 0,5-2 timmar. För alla laddpunkterna debiteras den faktiska självkostnaden.

Satsningen på infrastruktur med laddstationer för elbilar är en viktig del i Region Jönköpings läns Program för hållbar utveckling, som anger mål och inriktning:
”Att vara klimatsmart innebär att vi arbetar aktivt både med att minska våra utsläpp av växthusgaser och öka produktionen av förnybar energi, samtidigt som vi anpassar vår verksamhet till de klimatförändringar som sker.”

Fotnot; Pressmeddelande från Regionen

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *