Nyheter

Regionen sparar: Ingen ambulans kväll och natt

Nyheter Ambulanssjukvården påverkas av EU-direktiv gällande 11 timmars dygnsvila. Regionens politiker har beslutat att ambulansen i Vaggeryds kommun enbart kommer att finnas tillgänglig under dagtid i sommar. – Vi känner en oro att inte kunna upprätthålla en god akutsjukvård, berättar ambulanssjukvårdare i kommunen…

Sommaren 2023 var det mycket övertid vilket har resulterat att man tagit fram en bemanningsplan för årets sommarveckor som är 25 till vecka 32. Tanken är att det ska vara, så långt det går, vara bemanningsanpassad i relation till antalet aktiva ambulanser. Bemanningsplaneringen är nyligen beslutad av regionledningen. 

Ledningsgruppen har meddelat att man inte kommer förlänga perioden med lägre bemanning utan istället koncentrera semestern i två perioder under sommaren. Under semesterperiodens veckor, som är 25-32, kommer inga akuta överflyttningar göras mellan länets tre sjukhus mellan klockan 17 till 07 och en begränsning kommer att göras av planerade sekundärtransporter utomläns. 

Vad gäller Vaggeryds kommun, som ingår i södra området, kommer nedan krävas för att bemanna alla ambulanser under semesterperioden: 40 arbetspass på dagsambulansen, 280 dagspass på dygnsambulansen och 280 nattpass dygnsambulansen. På åtta veckor blir 1 200 arbetspass och med förväntad personalstyrka inklusive avställningsplan kvarstå det 100 pass att täcka. I Vaggeryds kommun kommer därmed dygnsambulansen att utgå och kommunen kommer enbart ha ambulans dagtid som är klockan 08 på morgonen och 19 på kvällen. Samtliga nattpass utgår. Kvarvarande ambulansresurser i södra delen av länet är en dags- och dygnsambulans i Värnamo och två dygnsambulanser i Gislaveds kommun. 

Hos ambulanssjukvårdarna i kommunen är man orolig. 
– När vi inte har någon ambulans på natten så ser vi att Jönköpingsambulanserna, som redan har mycket och vi i Vaggeryds kommun åker norrut och stöttar, kommer att få ett större område än tidigare att täcka. Habo och Mullsjö kommer inte heller att ha nattbemanning och i östra delen av länet ser det likadant ut. Vi i kåren bevarar att inställelsetiderna till olyckor och svårt sjuka kommer att bli långa. Vi känner oro att inte kunna upprätthålla en god akutsjukvård. Det planeras dessutom att redan nu i vår ställa av ambulanser vid akuta vakanser i stället för att låta någon gå in på övertid, vilket tidigare har varit lösningen som fungerat ganska bra. Vi är måna om att bilarna är bemannande. 

Fotnot: Vi söker regionfullmäktiges ordförande.

Mats Oskarsson lyfte frågan i kommunstyrelsen

Under onsdagens kommunstyrelse lyftes frågan av Mats Oskarsson (M) och kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) berättar:
– En enig kommunstyrelse beslutade att skriva till Regionledningen och påtala vår starka oro för vilka konsekvenser det får för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun. Vi kommer också påtala bristen av kommunikation samt att få en förklaring till varför man gör på detta viset. Vi vill också se vilka risk- och konsekvensutredningar som är gjorda och utifrån det få en förklaring till föreslagna förändringen, säger Jonsson. 

Kenth Williamsson (S) håller med i allt och lägger till:
– Att kommunstyrelsen framför sina åsikter för regionledningen är ett sätt att påverka. Men framförallt handlar det om regionernas ekonomi. Pengar behöver skjutas till för att bemanna välfärden med mer personal och för att ge de anställda bättre villkor så att fler väljer att jobba inom vård- och omsorg.  

Taggar

Dela


19 reaktioner på Regionen sparar: Ingen ambulans kväll och natt

Vårdpartiet, mer Vårdslaktarna om den styrande koalitionen i regionen låter det här bli verklighet.

Hoppas ni sänker skatten nu när man inte har samma rätt till ambulans som resten av landet. Jag tänker inte betala för en service som bara är tillgänglig vid dagtid.

Detta har inte med 11-timmarslagen och EU att göra. Det har heller inte med pengar att göra, i alla fall om man ska lyssna på vad högste tjänsteman Agneta Stål själv säger, ”Det är inte en pengafråga”.
Fast jag känner iofs att det är pengarna det handlar om fast de inte ”får” använda det som argument.
Ja ambulansverksamheten i hela länet har varit underfinansierad länge nu och går ständigt med underskott. Men kom så ihåg att vårdverksamheten i helhet går bra i regionen, bland den bästa ekonomin i landet .
Hur eller hur är förslaget helt förkastligt, vår gemensamma ambulans är en livförsäkring vi vill ha kvar. Förslaget som internt har saluförs som ett oåterkallerligt beslut är dessutom baserat på en rad felaktiga grunder. Jag läser flera fel i artikeln också men ser att kommunstyrelsen ändå förstår konsekvenserna.
Mvh Henke

Det här känns som ett otroligt dumt och farligt beslut. Tänk om (när) något akut händer nattetid i sommar och att då få höra att närmsta ambulans kanske är nästan en timme bort.

Jag blev helt förskräckt när jag läste att ambulansen inte ska finnas kvar nattetid i sommar. Själv lider jag av av en obotlig kronisk sjukdom och kan när som helst hamna i en svår kris. Detta innebär att jag måste få sjukhusvård så snabbt som möjligt. En längre väntan kan få svåra konsekvenser för mig. Bara tanken på att ambulansen dröjer kommer att skapa oro för
mig och mina anhöriga i sommar.

Ambulansen är underbudgeterad sedan många år. I praktiken har man dubbelt så många utryckningar om man går tillbaka ett antal år.

11 timmars vila kräver mer personal. Detta har lösts med 25000 övertidstimmar motsvarande 24 miljoner. Det finns lösningar men som kanske inte är helt synonym med god arbetsmiljö.

Politikerna tillför inte mer medel för att göra arbetet attraktivare gällande arbetsmiljö och lön/ersättning. Om det ska sparas på ambulanser vad ska det sparas på härnäst? Stäng ner Spira och rationalisera bort pappersvändare/politiker i regionen. Behåll dem som verkligen utför arbete och som ger god nytta.

11 timmars är en faktor som de styrande stödjer sig på men det behöver äskas pengar. Med en vilja går allt att lösa.

Men på riktigt? Vem har kommit på denna idiotiska lösningen. Rädda liv är väl den tjänsten man ska prioritera och inte plocka bort. Blir mörkrädd av så sjuka beslut.

Socialdemokraterna och Moderaterna styr i regionfullmäktige. Dålig kommunikation med S och M i Vaggeryd?

”Under onsdagens kommunstyrelse lyftes frågan av Mats Oskarsson (M) och kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) berättar:

– En enig kommunstyrelse beslutade att skriva till regionledningen och påtala vår starka oro för vilka konsekvenser det får för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun. Vi kommer också påtala bristen av kommunikation samt att få en förklaring till varför man gör på detta viset. ”

Detta ovan är intressant att det lyfts, när ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård är (S) styr tillsammans med (Vårdpartiet) tillsammans med (M).
Tråkigt att kommun, region och nämnd för folkhälsa och sjukvård inte samarbetar…

Nu är detta ett tjänstemannaförslag, inte ett förslag från politikerna i Regionen.
Vi vill med vårt utlåtande se till att politikerna i regionen ser till att besluten blir rätt. Tjänstemännen bestämmer inte, det gör politikerna.

Det har absolut inte med EU att göra utan med SD-regeringen som sparar in på sjukvård och all annan välfärd för att kunna sänka skatten, än mer, för de allra rikaste.

”Sunt förnuft” – vem du nu är i din anonymitet.
Var inte det där ovanligt korkat uttryckt! SD-regering? Vi har väl en Tidö-parti-regering med M + KD + L. Försök att vara åtminstone en aning seriös i det du kläcker ur dig.

Några frågor.
Inga akuta överflyttningar 17-07 mellan länets sjukhus. Varför sker överflyttningar?
För egen del flyttats från en förlossningsavdelning till en annan, på grund av eventuellt behov av neonatal. Så. En bebis född prematurt ska inte ha rätt till neonatal vård utanför kontorstid?

Eller, andra specialiteter som sjukhusen inriktat sig på, ska patienter utanför kontorstid få sämre icke specialiserad vård då?

Många akuta sjukdomar är beroende av vård snabbt. Där kan minuter spela roll. Stroke, hjärtinfarkt eller annan hotande kärlhändelse. Hur mycket längre väntetid på ambulans kommer vi i kommunen att få, och hur många kommer få bestående skador eller avlida på grund av detta?

Finns mycket annat att spara in på inom regionen. Konst, administrativ personal på regionen (chefer, personalavldening, utvecklingsstrateger och andra hittepåtitlar exempelvis).

Detta är direkt undermåligt och ett rent svineri, medicinskt sett. Rent svineri! Skriver jag som docent i hjärtsjukvård och tidigare i årtionden överläkare på en kardiologisk universitetsklinik. När på dygnet inträffar de flesta hjärtinfarkterna? Jo, på efternatten. Tror de härjande politikerna att det inte är så bråttom då? Tar de sitt ansvar för befolkningen, som är deras arbetsgivare?

Är detta ett aprilskämt, om inte är det dags att göra som Storbritannien lämna EU för varje gång den styrande gruppen kommer med ett beslut är det negativt för oss svenskar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *