Nyheter

Regionens miljöarbete får hög ranking

Regionens miljöarbete får hög ranking

Nyheter Antibiotikaförskrivning, energianvändning och avfallsåtervinning är områden där Region Jönköpings län har en topposition när Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för fjärde gången gör så kallade öppna jämförelser av miljöarbetet i landsting och regioner.

– Miljöarbetet inom regioner och landsting är i många avseenden framgångsrikt och i vår region har vi ett gott miljöarbete inom många områden, där en del redovisas i SKL:s jämförelse. I vår region är det tydligt att resultatet beror på hur väl miljöperspektivet är integrerat i den ordinarie verksamheten. Miljövinsten är naturlig när man vill motverka antibiotikaresistens, satsa på hälsosam mat eller minska kostnaden för energianvändning. Sedan finns det andra områden där man måste komplettera med specifika åtgärder, till exempel destruktion av miljöpåverkande lustgas, säger Mikael Süld, miljöchef i Region Jönköpings län.

I rapporten presenteras sex miljöindikatorer som sträcker sig över flera verksamhetsområden och som har ett tydligt resultatfokus:

Antibiotikaförskrivning, recept per 1000 invånare
Andel ekologiska livsmedel
Energianvändning i verksamhetslokaler
Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken
Klimatpåverkan från medicinska gaser
Avfallsåtervinning

Tre områden sticker ut 

Region Jönköpings län är bland de främsta regionerna i rapporten och har framförallt bra resultat inom antibiotikaförskrivning, energianvändning och avfallsåtervinning.

Alla landsting och regioner har i genomsnitt minskat sin antibiotikaförskrivning med fyra procent sedan 2013. Nu ligger rikssnittet på 328 recept per 1 000 invånare, medan Region Jönköpings län ligger på cirka 290 recept, en sjätteplats i landet.

När det handlar om energianvändningen i verksamhetslokaler, hamnar regionen på en tredjeplats, med cirka 170 kilowattimmar per kvadratmeter, att jämföra med rikssnittet på drygt 200 kilowattimmar. Region Jönköpings län redovisar samtidigt den enskilt största minskningen sedan 2013. Detta som ett resultat av det ambitiösa energieffektiviseringsprogram som antogs 2009 och som fått stort genomslag sedan 2011.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *