Nyheter

Regionpolitiker angelägna om nya järnvägen Byarum-Tenhult

Nyheter Den planerade byggnationen av en ny elektrifierad järnväg mellan Byarum och Tenhult, en del i upprustningen av det så kallade Y:et, är en mycket angelägen åtgärd som kommer att ge stora positiva nyttor både för klimatet och för länets utveckling, skriver regionpolitikerna i ett pressmeddelande

Arkivbild på järnvägsspår

Det framhålls i den skrivelse som nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö i dagarna skickat till riksdagens trafikutskott.

I ett pressmeddelande berättar regionen om vad som poängteras i den skrivelsen som en enig nämnd vid förra veckans möte beslutade att skicka till riksdagspolitiker:

– Det så kallade Y:et, upprustningen och elektrifieringen av järnvägen Värnamo-Vaggeryd-Jönköping-Nässjö med delvis ny järnvägssträckning, är ett avgörande projekt för Jönköpings läns framtida utveckling med brett stöd i hela länet. 

Bakgrunden är de synpunkter som på senaste tiden framförts från markägare som berörs av utbyggnaden av den del av upprustningen som innebär en ny järnväg mellan Byarum och Tenhult. Det var med anledning av detta som Region Jönköpings län såg skäl tydliggöra regionens position kring infrastruktursatsningens betydelse.

– Vi har inte haft anledning att invända mot den sträckning som Trafikverket har föreslagit. För att Region Jönköpings län, genom länstrafiken, ska kunna bedriva en effektiv och långsiktigt hållbar regionaltågstrafik är en elektrifiering av länets oelektrifierade banor helt avgörande satsningar. Vi har gjort stora satsningar för att utveckla trafiken för att öka resandet och möjliggöra en större arbetsmarknadsregion, säger Tommie Ekered (M), regionråd och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län.

I skrivelsen lyfter Region Jönköpings län fram att tidigare investeringar lagt grunden för en fortsatt upprustning av järnvägen mellan Jönköping och Värnamo med ett stort fokus på kortare restider och önskad elektrifiering av hela järnvägssystemet. Det är därför av yttersta vikt att åtgärden genomförs och tidplanen hålls, då en försening riskerar skapa stora olägenheter och merkostnader.

– För Region Jönköpings läns del innebär upprustningen och elektrifieringen av järnvägen en helt ny möjlighet att trafikera länet med regional tågtrafik. Därför har vi investerat stort i länstrafiken för att kunna erbjuda medborgarna möjlighet till ny trafik när infrastrukturen gör detta möjligt, säger Tommie Ekered.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet ryms målsättningen att resandet med regional tågtrafik ska fördubblas. Region Jönköpings län har investerat i nio tåg med eldrift samt en ny tågdepå i Nässjö, en satsning på cirka 1,7 miljarder kronor. Sedan tidigare har region och kommuner i Jönköpings län beslutat att bidra med 500 miljoner kronor i projektet i form av regional sam- och medfinansiering.

Källa: Pressmeddelande från region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *