Nyheter

Reklam vid E4 på lastbilssläp ska bort

Nyheter De båda lastbilssläp som använts för reklamsyfte vid sidan av E4 söder om Klevshult ska bort.

Det har länsstyrelsen bestämt och gett miljö- och byggnämnden i uppdrag att verkställa beslutet.
Beslutet kan upphävas om de båda företag det handlar om får klartecken av länsstyrelsen. Senast 2 januari ska släpen vara bortforslade om inget annat händer. Ett löpande vite på 10 000 kronor per månad har utmätts för att sätta tryck på de båda företagen.
Frågan är inte ny. Den 7 juli 2016 inkom anmälan om olovlig skyltning intill E4:an i södergående riktning, cirka 2-3 kilometer söder om Klevshult. Skyltningen är placerad utanför detaljplanelagt område. Därför krävs tillstånd  från länsstyrelsen.
Enligt Väglagen krävs tillstånd ”för skyltar eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål inom 50 meter från ett vägområde. Enligt LGS (lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning) får skylt för reklam inte finnas varaktigt uppsatta utomhus utan tillstånd från Länsstyrelsen”.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *