Nyheter

Reningsverk byggs i Starkeryd

Nyheter Ett tiotal mindre fritidshus och sommarstugor kan framöver få använda sig av ett eget minireningsverk, det har nu miljö- och byggnämnden beslutat.

– Vi bifaller detta och det är ett enkelt och bra reningsverk. Man kan säga att det blir ett test och sommarstugeföreningen får bli ett pilotfall för det här. Blir intressant att följa, säger Johnny Wackt (KD) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Fritidshusen intill Linnerydsjön kommer nu att få ett eget minireningsverk och dit pumpas bad-, toalett-, disk- och tvättvatten. Slamavskiljning dimensioneras efter pumpat vatten och därefter leds vatten till ett efterpoleringssteg i form av en makadambädd. Bostäderna det handlar om står på ofri grund förutom en och en del av bostäderna är små. Sökanden har redovisat hur användningen av bostäderna sker i dagsläget och angivit hur många personer som vistas på fastigheterna. Den planerade avloppsanläggningen klarar dagens belastning. Beroende på framtida nyttjade av bostäderna kan avloppsanläggningen behöva uppgraderas.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska dimensioneringen av minireningsverket vara anpassat för minst fem personer per stuga oavsett hur den används. Orsaken till detta är att det sker en gradvis övergång till mer permanentboende i våra fritidsområden, men kan även ligga till grund till ägarbyte och anpassning till nya förhållanden.

Fotnot; 2007 gav Vaggeryds kommun ett bygglov för ett minireningsverk i Bondstorp som byggdes 2009.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *