Nyheter

Rev utan lov: 15 750 i avgift till förening

Nyheter Föreningen Movalla IP hade inte sökt rivningslov innan man påbörjade arbetet vid entrén. Nu får föreningen betala byggsanktionsavgift. – Alla måste behandlas lika, säger nämndordförande även om han tycker det är tråkigt att belasta föreningen med pengen… 

I augusti rapporterade vi om renoveringsarbetet som var påbörjat. Det blev dock en dyrare renovering än tänkt...

Efter en artikel i vår tidning noterade miljö- och byggförvaltningen att Movalla IP inte sökt rivningslov för entrétaket som då revs. Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden; 

– Vi utdelar en byggsanktionsavgift på 15 750 kronor då man inte sökt rivningslov. Alla måste behandlas lika, även om jag tycker det är tråkigt att belasta föreningen med avgiften. 

– Det är lite ovanligt i vår nämnd, men här blev det faktiskt votering. Det var ett återremissyrkande som jag i och för sig också stod bakom, men det röstades ned. Därefter röstade vi om själva sakfrågan och byggsanktionsavgiften beslutades med siffrorna 5–2. Det vi tvivlade på, jag och en ledamot till, var vem den ska ställas till. Kommunen äger anläggningen och föreningen är Movalla IP. Men vi kom fram till att det var Movalla IP som inte sökt rivningslov. 

Anledningen till byggsanktionsavgiften var således att man påbörjade rivningen av entrétak innan startbesked lämnats. Det var i vår tidning som det rapporterades om i augusti och dagen efter besökte tjänstemän från miljö- och byggförvaltningen platsen och noterade att entrétaket var rivet. En ansökan om rivningslov kom dock in 31 augusti, men då var gamla entrétaket redan borta.

Vid sittande, och samma, sammanträde som ovan beviljades även rivningslovet där man upplyser föreningen om att ”ska ett nytt entrétak uppföras så är det bygglovspliktig”. 

Taggar

Dela


13 reaktioner på Rev utan lov: 15 750 i avgift till förening

Korkad byråkrati på högsta nivå. Det ska vara lika för alla? Varför gäller det inte om parkering. Kommunen har anlitat en nitisk parkeringsvakt som åker omkring i villaområdena och bötfäller om ett hjul råkar stå utanför asfaltkanten, Varför är han inte lika nitisk runt kommunkontoret och torget där det till stor del skulle drabba anställda på kommunkontoret. Det är många som står på entimmesparkering hela dagen.

Vaggeryds kommun i ett nötskal. Skalet är borta och kvar är en massa nötter.
Tack Holst, Fredrik och Eric med flera

Ni har fel! Ska man ha regler ska de gälla alla oavsett förening eller privatperson. Inför lagen är vi alla lika och det är en trygghet. Bra gjort av tjänstemännen.

Men snälla ni om man inte gjort så hade man tyckt det varit orättvist att inte de behöver betala straffavgift. Sätt er själva i politikernas stol så får ni se hur lätt det är att agera när personer inte kan vänta utan kör egna beslut.

Helt sjukt att belägga en förening som kämpar och sliter för att överleva och sprida glädje i kommunen.

Lägg energi på alla som bygger hej vilt i sina trädgårdar utan byggnadstillstånd istället.

Vad positivt kan komma av detta beslut hos miljö och bygg?
Det enda som blir resultatet är att en summa går från en del av kommunens budget till en annan och att ett antal tjänstemän får mer arbete samtidigt som byråkratin ökar, arbetet med att förbättra avstannar och försenas, förtroendet för nämnden minskar och de som vill få något gjort straffas.

Det är inte så enkelt att straffavgiften stannar inom kommunen för pengarna tar tydligen staten hand om. Trodde inte det var sant men tyvärr så har jag nog rätt. Blir så när fyrkantiga småpåvar ska bestämma.

Det finns nu bara ett sätt att få stopp på detta tjänstemannavälde som pågår nämligen att kommunen får påtaga det totala driftansvaret för alla fastigheter man faktiskt äger till 100 procent.

Föreningsaktiva medborgare och föreningar som gör samhällsnytta skall inte ”bötfällas”

Byggnadsnämndens beslut saknar lagligt stöd då det inte är ställt till den faktiska ägaren utav fastigheten som är kommunen själv

Det måste nu ta slut på ständigt återkommande felbeslut anser jag som under många år varit revisor i kommunen

Fantastiskt att man väljer att belägga föreningar som försöker att skapa en meningsfull fritid för kommunens ungdomar med böter. Borde finnas bättre sätt att uppmuntra en ideell styrelse som gör vad de kan för att kommunala fastigheter ska fylla sin funktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *