Nyheter

Revisorerna granskar projekt Södra Stigamo

Nyheter Granskningsrapporten för Södra Stigamoprojektet ses snart vara i slutfasen och nyttjanderättsavtal är påskrivna. – Det är fortfarande en del kvar att redovisa, menar politikerna. 

Arkivbild från utsmyckningen som invigdes 2019

Det är revisorerna som förordrat granskningen till konsultfirma som lämnat redovisningen. 

– Det gäller kostnader och intäkter för Stigamo, projektet som vi startade för 13 år sedan. Vi har lärt oss en hel del under resans gång och hur vi ska hantera bokföringen. Det ska bokföras på rätt ställe för att kunna ge en rättvis bild. Det är fortfarande en del debet och kredit kvar, menar Gert Jonsson (M). 

Iakttagelser som externa revisorerna har gjort är att; ”När projektet startades fanns inte uppdelning mellan exploateringsverksamhet, skattefinansierad verksamhet och vatten- och avloppsverksamhet. Detta resulterade i problem kopplat till uppföljning och dokumentation, det blev helt enkelt svårt att se vilka kostnader som hörde vart. För att lösa detta fick tekniska förvaltningen och tekniska nämnden uppdraget 2018 att gå igenom samtliga fakturor kopplade till projektet. Nu tillämpas uppdelning på exploateringsverksamhet, skattefinansierad verksamhet och vatten- och avloppsverksamhet. Södra Stigamo-projektet är ännu inte avslutat. Det finns fortsatt ett antal frågor att hantera som avfart riksväg 30, eltillgång och även järnvägsanslutningar. Osäkerhet i beräkningen men kan uppgå till 50 miljoner kronor i kostnader. Kalkyler som har funnits har ändrats utifrån gällande förutsättningar och kommunen inriktar sig nu på att exploatera råmark som köparen får ställa i ordning. Tidigare var avsikten att sälja iordningställd mark men detta visade sig vara för krävande. I dagsläget ser kommunen att det finns möjlighet för Södra Stigamo att bli lönsamt rent ekonomiskt då försäljningspriserna har ökat. All mark beräknas vara såld 2026/2027. Den externa revisionen konstaterar att en stor fråga för projektet är elförsörjningen där Vaggeryds kommun är beroende av de prioriteringar som Jönköpings Energi gör”.

Mark- och plantaxa för Stigamo har varit mellan 265–315 kronor kvadratmeter inklusive fjärrvärme.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *