Nyheter

Risk för vattenbrist

Nyheter SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar och SMHI har gått ut med ett meddelande om risk för vattenbrist i Jönköpings län.

Grundvattennivån är under det normala i hela Jönköpings län i såväl små som stora vattenmagasin. Det finns ännu inga beslut om vattenförbud men det finns en uppmaning om försiktighet. Små magasin har en relativt liten förmåga att lagra grundvatten beroende på begränsade andel porer i marken som är möjliga att fylla med vatten eller att magasinet har en begränsad storlek.mStora magasin har fler porer som kan vattenfyllas och reagerar därför långsammare på förändringar.

Skälet till att man går ut med meddelande om risk för vattenbrist är att det är viktigt för allmänheten att hålla sig uppdaterad för att, om möjligt, vara försiktig så att vattenförsörjningen inte blir ansträngd.

Källa: sgu.se

Bild: SGU

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *