Nyheter

Roos Nykvist (S): Har nu möjlighet att få kunna göra skillnad

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Linda Roos Nykvist (S)

Kan du beskriva dig själv?
Bosatt i Skillingaryd, Gift har två hemmaboende barn. Jobbar inom industrin, är förtroendevald på min arbetsplats och även fackligt engagerad. Jag är en person som vill kunna vara med att påverka för förändring som gynnar den enskilda personen i alla led. Intressen är att umgås med familj och vänner.

Har du önskat, eller tilldelats, platsen i kommunfullmäktige?
Har blivit tilldelad mina uppdrag av partiet. Vald till ersättare till kommunfullmäktige av våra invånare i kommunen.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?
Frågor som påverkar våran vardag överlag allt från barn och ungdomar, skolan, kultur och fritid, allt som kan kopplas till det allmänna måendet. Drivs av det fackliga arbetet med, möjligheten att kunna verka för en bättre arbetsmiljö och samverkan för att ta samhället/arbetsplatser framåt i tiden.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?
Att få vara med och ta beslut som ska gynna våra kommuninvånare i förlängningen. Möjligheten att få kunna göra skillnad. Känner ödmjukhet inför att blivit vald till detta uppdrag och hoppas på att kunna förvalta detta förtroendet på ett bra sätt.

Linda Roos Nykvist (S)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdag. Ledamöterna utses vid val vart fjärde år. I kommunens fullmäktige finns 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisningar, köp och försäljning av fast egendom. 

Kommunfullmäktige utser även ledamöter i styrelser och nämnder samt beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.  

Mandatfördelningen 2022-2026: S 13, M 8, SD 7, C 4, KD 4, L 2, EMP 2 och V har 1 mandat.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *