Nyheter

Röstade om språkkrav i omsorg

Nyheter SD lämnade för ett år sedan in en motion gällande obligatoriskt språktest och språkkrav enligt socialstyrelsens rekommendation. Motionen har nu behandlats på kommunstyrelsens sammanträde där det blev ett knappt övertag i votering

Arkivbild

I motionen som SD lämnat in till kommunfullmäktige finns att läsa att det inom omsorgen finns ett stort behov av personal och att det inom äldreomsorgen arbetar många som utrikesfödda som gör en stor insats i kommunen. 

”Personalbristen i äldreomsorgen gör att arbetsgivaren ser mellan fingrarna och anställer personer som inte kan tillräckligt bra svenska, som tidningen Kommunalarbetarens granskning visar. IVO har i en rapport slagit fast att bristen på svenskkunskaper hos personalen är ett riskområde. De äldre förtjänar en vård där kommunikationen görs på bra svenska så att man kan känna tillit och trygghet. För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med utländsk bakgrund bör specifika språkkrav genomföras genom ett obligatoriska språktest enligt socialstyrelsens rekommendationer. Vi tycker att våra äldre är värda detta efter ett långt arbetsliv”. 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med barn- och utbildningsnämnden att genomföra ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i äldreomsorgen. Och att ge socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal där behov finns.

Remiss lämnades till två kommunala nämnder där barn- och utbildningsnämnden svarar att det inte ligger i deras ansvarsområde att utarbeta en sådan plan. Socialnämnden har yttrat sig i att man arbetar själv med utbildning för att förbättra språket hos medarbetare via språkombud och att man avslår den del som avser obligatoriskt språktest i avvaktan på utredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog tidigare att man skulle anse motionen som besvarad då språkutveckling redan är ett pågående arbete. 

Thomas Axelsson (KD);
– Vi tyckte att man kunde anse den här motionen som besvarad. 

Kenth Williamsson (S);
– Vi ser på att-satserna och man kan inte bifalla något som inte finns. 

I kommunstyrelsen begärdes votering där det blev knappt övertag för avslag på motionen med siffrorna 7–6. 

Kommunfullmäktige kommer slutligen att bifalla eller avslå motionen. 

Fotnot: IVO är en förkortning för Inspektionen för vård och omsorg

Taggar

Dela


12 reaktioner på Röstade om språkkrav i omsorg

Jag tycker att det skulle vara obligatoriskt att kunna svenska språket och läsa in inte mindre än 240 timmar i svenska språket som jag fick göra på 70-talet och jag fattar inte vad som är så problematiskt med det. Jag var jätteglad när jag blev färdig och utbildning har gett mig bättre självförtroende och jag kunde söka jobb som jag tyckte om. Det är ingen diskriminering för att man kräver ansvar av människor för sitt och andras välbefinnande och liv. Sluta dalta med människor som kommer till Sverige för att stanna!

För motionen röstade SD, L, KD, C och EMP.
Mot motionen röstade S och M.

Namnen finns i protokollet från kommunstyrelsens möte och slutligt avgörande kommer i nästa kommunfullmäktigemöte den 27 februari.

Jodå gubben. Men du påstår att du kan läsa. Bra. I motionen som åsyftas står ”obligatorisk språktest”. Menar du att alla, inklusive de som är uppväxta i Vaggeryds kommun ska testas om de klarar att prata småländska? Pelle Philip pratar om yrkessvenska. Men motionen handlar inte om yrkessvenskan. Motionen handlar om språktest för nyanställda. Men alla övriga som arbetar i vården omfattas alltså inte av dessa svepande språktestkrav. Bra att många har omsorg av äldre, men då ska det vara kvalitet på hela omsorgsprocessen, inte enbart separata delar. Kan vi enas om att det ska finnas introduktionsdagar, minst en vecka, för alla som inte är utbildade undersköterskor? Kan vi enas om att personal ska arbeta i bestämda grupper med ett givet antal brukare till varje grupp? Då minskar missförstånden rejält. Det står också i olika myndighetsdokument.

För cirka ett år sedan var denna fråga uppe i socialnämnden på begäran av centern. Formuleringen var att erbjuda utbildning i yrkessvenska. Som förebild redovisade vi det som genomförts i Värnamo kommun under ett års tid. Tanken var alltså inte ny.

I samband med att SD gjorde en motion av frågan, vilket jag tyckte var bra, togs frågan upp igen. Vi fick då information om att socialen arbetade med frågan i samarbete med barn- och utbildningsnämnden. Men där arbetar man tydligen i trögt och långsamt tempo. Utbildningsformen finns redan beskriven hos socialförvaltningen i Värnamo.

IVO och SD tycker lika i den här frågan, men om det står SD på en motion hjälper det inte hur stort behovet än är.

Några av våra partier ska rösta mot alla SD-förslag som läggs, även om förslagen är nog så rätt och viktiga.

Det tycker jag också. Alla politiker på vänsterkanten bör jobba inom sjukvården först och just med kollegor som inte kan svenska språket och som ingen förstår vad dessa jobbarkollegor som är invandrare säger och hur taskigt och jobbigt är det då inte minst för brukare som behöver vård? I Sverige ska alla kunna svenska som vill stanna och jobba annars får de åka hem, kan jag kan andra också!

Borde inte ens behövas diskuteras!

En rättighet och självklarhet att den som behöver hjälp, skall kunna förstå den som hjälper. Inte svårare än så kan man tycka.

Om jag läser rätt vill vissa partier i kommunen inte att våra gamla skall kunna lita på att de får rätt vård på grund av att de anställda inte kan svenska i tal och skrift vilket visar vilken syn en del politiker har över våra åldringar. Det är bara beklaga för våra äldre får fortsatt undermålig vård. SD ge er inte i denna fråga.

Ja, det är inte lätt att vända på skutan när tidigare regeringar har svetsat fast rodret.
Det här är bara en liten del i ”den svenska tok-röran”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *