Nyheter

Rutin följdes inte – Lex Maria beslut meddelas

Nyheter Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslutet i ett ärende som handlar om en patient som fick lunginflammation och behövde vård på intensivvårdsavdelning efter att rutinerna vid en bukoperation inte följts.

Inspektionen för vård och omsorg bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet är därmed avslutat.

Det var när en patient som genomgick en operation i magen kräktes och tarminnehåll kom ner i lungorna och orsakade svår lunginflammation. När sjukvårdspersonalen sövde patienten inför operationen hade man inte följt rutinen att sätta en slang i matstrupen. En sådan slang hade minskat risken för det inträffade. Händelsen medförde ett kraftigt ökat vårdbehov för patienten som dock återhämtade sig utan bestående men.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *