Nyheter

S prioriterar verksamhet före politiska arvoden

Nyheter – Vårt budgetförslag för 2023 skiljer sig tydligt mot Femklöverns, säger S och anger varför i debatten nedan

Vi anser att politiker ska ha goda förutsättningar för att kunna utföra sitt demokratiska arbete men vi prioriterar verksamhet före höjda politiska arvoden precis som tidigare mandatperiod. Vi ser inte behovet av en kraftig höjning av arvodena. Istället för ökade kostnader för den politiska organisationen på över 1.5 miljoner kronor plus pensionskostnader så prioriterar vi verksamheten.

Här är några av våra satsningar;

Skolan

 • stärka det elevsociala arbetet genom att ytterligare en kurator anställs
 • anställa en arbetslivskoordinator för att fler ska komma i arbete, fullfölja studier eller komma vidare genom andra motivationshöjande insatser.

Äldreomsorgen

 • tillskapa biståndsbedömda trygghetsboenden på Furugården.
 • skapa balans mellan behov och tillgång på platser på våra äldreboenden. Efterfrågan är stor och ökar stadigt. Tillgången är i nuläget för liten. Än värre har det dessutom blivit sedan flera avdelningar stängts på Furugården.

Kultur och fritid

 • inrätta en tjänst som fritids- och kultursekreterare för att stärka utbudet av aktiviteter för i första hand barn och ungdomar och som stöd till föreningslivet.
 • en särskild satsning på den öppna ungdomsverksamheten.
 • utveckla stödet till våra idrottsplatser
 • Öka öppettiderna på bibliotek och simhall

För en hållbar utveckling i en växande kommun med fler invånare och etableringar

 • anställa ytterligare en planarkitekt för att snabbare få fram bostäder
 • stärka resurserna för upphandling med ytterligare en tjänst för att kunna hantera kommunala inköp och byggprojekt.
 • Stärka krisberedskapen med ytterligare en medarbetare.

Vaggeryds kommun kan bättre!
Kenth Williamsson                 Kenneth Åberg
Oppositionsråd (S)                 Ledamot kommunstyrelsen (S)

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *