Nyheter

(S) vill återta den kommunala fastighetsskötseln

Nyheter Skötseln av de kommunala byggnaderna i Vaggeryds kommun utförs just nu av entreprenörer. Det vill nu Socialdemokraterna ändra på.

Arkivbild

Det är i en motion som Socialdemokraterna vill att kommunen planerar för ett tertagande av fastighetsskötsel, inre och yttre, samt lokalvård för förskolor och skolor i samband med att nuvarande avtal med entreprenör löper ut.

Bakgrunden till motionen är att man har erfarit att bristerna i underhållet hör samman med att dessa tjänster utförs av externa aktörer. Detta har lett till oklarheter om vem, vad och hur saker ska göras. 

”En återgång till kommunal regi ger förutsättningar för att ta ansvar för helheten och lättare att kontrollera kvaliteten”, skriver Kenth Williamsson och Anna Karin Slunge i motionen.

Deras förhoppning är att fastighetsskötare och lokalvårdare på detta sätt ska få en ökad gemenskap på arbetsplatsen då all personal har samma huvudman och kommer att mötas på exempelvis arbetsplatsträffar och i personalrum.

Läs motionen i sin helhet nedan:

Vi hemställer att Vaggeryds kommun planerar för återtagande av fastighetsskötsel, inre och yttre, samt lokalvård för förskolor och skolor i samband med att nuvarande avtal med entreprenör löper ut. Om det anses lämpligt kan detta gälla även andra fastigheter.

Att kommunen snarast ombudgeterar medel för verksamhet i egen regi omfattande fastighetsunderhåll, fastighetsskötsel och lokalvård.

Bakgrund och skäl: Vi har erfarit att bristerna i underhållet hör samman med att dessa tjänster utförs av externa aktörer. Detta har lett till oklarheter om vem, vad och hur saker ska göras. En återgång till kommunal regi ger förutsättningar för att ta ansvar för helheten och lättare att kontrollera kvaliteten. 

Vi ser även att det för eleverna ger en ökad trygghet om alla vuxna som dagligen finns i förskola och skola hör till samma huvudman och kan hjälpa till att arbeta förebyggande, inte minst rörande trygghet och medverka i arbetet enligt skollagens 6e kapitel: Åtgärder mot kränkande behandling.

Vår förhoppning är även att fastighetsskötare och lokalvårdare på detta sätt ska få en ökad gemenskap på arbetsplatsen då all personal har samma huvudman och kommer att mötas på t ex arbetsplatsträffar och personalrum.

Socialdemokraterna Vaggeryds kommun

Kenth Williamsson
Anna Karin Slunge

Taggar

Dela


18 reaktioner på (S) vill återta den kommunala fastighetsskötseln

En som vet!

Läser med förvåning alla dessa totalt felaktiga inlägg utan någon som helst kunskap i ämnet, annat än tyckande och ideologiska synpunkter.
Eventuell misskötsel av fastighetsskötseln är en sak…att fastigheterna förfaller är något helt annat. Det är brist på pengar som är huvudproblemet, absolut inget annat. Det finns absolut inga som helst garantier att det skulle vara en förbättring av fastigheternas bestånd om skötseln sköts av egna fastighetsskötare.

Bra förslag. Det kommer kommunen att tjäna på, bättre kontinuitet och ansvar.
Skötseln är under all kritik, för många olika aktörer.
Dessutom en viktig aspekt att det skapar trygghet för eleverna/barnen.

Äntligen då blir det ordning och reda. Städarna får den tid som städningen ta och inget fusk, tur det finns parti som tänker på kommunens ekonomi och bästa.

Just det! Det var mycket bättre och effektivare och sannolikt billigare förr, tack vare bland annat egna fastighetsskötare och vaktmästare.

Lös grundproblemet först. Det vill säga vad, hur och av vem uppgifterna ska utföras och kontrolleras?
Resten är ideologi.

Fantastiskt och äntligen något parti som vill slå vakt om underhållet av kommunens fastigheter. Tänk dock på att inte behålla några 71 procent-tjänster för skolornas lokalvård. Min hustru som under 31 år jobbade med lokalvård på Fågelforsskolan. Nu tillhör hon dem med 9 000 i pension som inte får någon inkomstjänstpension alls. Så även det gamla systemet var inte helt bra. Det krävs 100 procent kommunala tjänster, annars skapar kommunen nya fattigpensionärer.

Kommunhuset ser förfallet ut, bor mittemot.
Betalar alltså över 6000 kronor i hyra för en utsikt över en förfallen byggnad.

Instämmer med detta förslag!
Det först då vi får en kontinuitet i den dagliga tillsynen, vi får personal som kan stanna till vid stupröret som slammat igen och som har känsla för sitt närområde.
Att hyra in företag för detta uppdrag, som mäts i hur lång tid varje sopning får tas, slår tillbaka på stora underhållsutgifter!
Naturligtvis måste även kommunanställd personal ha effektivitetskrav!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *