Nyheter

Så arbetar kommunen mot mäns våld mot kvinnor

Nyheter Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem i samhället. Ett medborgarförslag menar att Vaggeryds kommun saknar en handlingsplan för att motverka detta. Nu har socialnämnden avslagit förslaget med motiveringen att arbete pågår med en konkretiserad plan.

Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes under 2022 20 misshandelsfall i kommunen där offret var en kvinna över 18 år i en parrelation. Hur mörkertalet ser ut, det vill säga de som inte anmäler, är oklart.

I ett medborgarförslag efterlyser upphovspersonen en handlingsplan i kommunen och anser inte att man uppfyller regeringens krav enligt delmål 6.
– Vi avslår det medborgarförslaget, för det är ju så att man arbetar redan med delmål 6 som det heter, gällande mäns våld mot kvinnor. Det arbetar man med både nationellt och regionalt. Vi arbetar även med det på lokal nivå, berättar socialnämndens ordförande Ann-Katrin Löfstedt.

Delmål 6 syftar helt enkelt på att mäns våld mot kvinnor ska ner på en nollnivå.

Lotta Damberg är socialchef i Vaggeryds kommun och hon berättar att man kontinuerligt jobbar med denna frågan och att man har riktlinjer inom socialförvaltningen.
– I det övergripande målet så handlar det om ett helt samhälle som ska jobba med mäns våld mot kvinnor. Vi tittar på vad vi gör som förvaltning, hur ser våra uppgifter och tillämpningsanvisningar ut i det arbetet vi ska utföra? Där väntar vi på att socialstyrelsen ska uppdatera och ge oss mer information. Men vi har tidigare tillämpningsanvisningar som vi utgår ifrån, men vi väntar också in nya som är kopplade till det nya målet, berättar Lotta Damberg.

Men vet de utsatta kvinnorna var de ska vända sig inom kommunen om de vill ha hjälp?
– Man ska ringa till mottaget som vi har. Man försöker göra vissa kampanjer vid vissa tidpunkter, exempelvis ”Orange week” som är på hösten som man brukar uppmärksamma.

Lotta Damberg berättar vidare att man inom kommunen inte har någon uppsökande verksamhet för att fånga upp de kvinnor som lever i en relation präglad av våld.
– Vi pratar om hur viktigt det är att de hör av sig så vi kan hjälpa dem. Det kan ju exempelvis handla om att vi ska skapa ett skyddat bpende…
– Det beror ju lite på situationen, att man vet att vi finns och att vi kan hjälpa till.

En kvinna som lever i en destruktiv relation med inslag av våld kan ha svårt att ta sig ur den. Som Lotta Damberg nämner ovan så har kommunen ingen uppsökande verksamhet, men däremot kan man från socialtjänstens håll få reda på eventuellt våld innanför hemmets fyra väggar på annat sätt.
– Exempelvis om de är på ekonomiskt bistånd så kan bli känt på andra vägar och då informerar vi om möjligheterna vi har till hjälp. Vi pratar mycket om att stärka kvinnorna i att anmäla och bygga deras självförtroende. De har ju blivit nedbrutna och sen handlar det om att skydda dem. Exempelvis om det handlar om omedelbart skydd, det kan ju även finnas barn i sammanhanget.

Fakta: Hit vänder du dig om du blir utsatt för våld i en parrelation

  • Vid akut situation är det 112 som gäller.
  • För att anmäla vid ej akut situation: Besök din närmaste polisstation, ring 114 14 eller anmäl via polisens webbplats.
  • Socialtjänsten i Vaggeryds kommun. Telefon 0370-678441.
  • Vårdcentralen.
  • Kvinnojouren i Jönköping (Jobbar även med samtal för barn): Telefon 036-163682.
  • Kvinnojouren i Värnamo: Telefon 0370-47525.
  • I ett samarbete mellan kommunerna i GGVV-regionen finns även Medverkan – familjefrid i GGVV att ta till. Telefonnummer dit är 0370-331262.
Taggar

Dela


3 reaktioner på Så arbetar kommunen mot mäns våld mot kvinnor

Hur arbetar ni kring föräldrar som utför våld på sina barn?
Allt som oftast blir barnen inte hörda/trodda.

Om det inte finns någon behandlingsplan till kvinnor, finns det då någon behandlingsplan när det gäller män? Och hur ser egentligen behandlingsplanen ut för barn, om man fallerar när det gäller en sådan självklarhet? Borde man inte ta och se över hur många Ivo anmälningar det finns på våran socialtjänst och kanske titta närmare på vilken rotation personalen har haft under ”kanske en 2 års” period? Det har ju slutat en hel del personal och tillkommit. Men det är ju inte den ända instansen vaggeryds kommun har problem i. Skulle vilja se hur mycket pengar som används för att lösa ut personal som är brokiga i kommunen! Det vore väl något att gräva i för en riktig journalist! Ett hett tipps är barnomsorgen och slätten vaggeryd! Jag funderar i skrivande stund på hur många som anmält sin chef till facket bara där ifrån? Vem bär det ansvaret när det inte finns någon plan? Eller vem tar ansvar för alla som råkar illa ut och inte får rätt hjälp? Bara en tanke.

Om den som är engagerad såsom personen som lämnat in förslaget och inte kunna hitta någon handlingsplan, då finns det säkert ingen sådan. Socialnämnden avslår men socialchefen får svara på politikernas beslut. Varför?

Verkar inte finnas så mycket hjälp att få tag på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *