Nyheter

Så här byggs framtidens skola

Nyheter Lokalplanen för kommunens förskola och skola gjordes för ett år sedan. Redan nu ska den uppdateras och ett flertal nya punkter moderniserar lokalplanen för nuvarande behov. Så här byggs framtidens skola i Vaggeryd.

– Vi antog lokalplanen för ett år sedan och tills nu har det redan ändrat sig på åtta punkter. Vi måste ha en rimlig plan och vi får inte in alla dessa 970 barn i befintliga lokaler. Vi måste utöka helt enkelt, menar Jenny Larsen (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Om önskelistan slår in finns det nya, rejäla mellanstadiet i Vaggeryd klart år 2026. I barn- och utbildningsnämndens blick fram till 2045 ses att dagens befolkningsprognos sträcker sig till år 2030 och har en befolkningstillväxt om cirka 1,3 procent årligen. I ett scenario, där tillväxten är konstant, kommer Vaggeryds kommun att nå 20 000 invånare år 2045. Utifrån ett sådant scenario behöver Yggens skola byggas ut till en F–6 skola år 2035 och en ny skola för boende i Östra strand bör byggas år 2039, i området Östra strand eller i Byarum. 

I framtiden kommer Vaggeryds tätort bestå av fyra skolområden som tillkommer och utökas eftersom samhället växer och nya bostadsområden etableras. I dag går 950 elever i grundskolan i Vaggeryds tätort. År 2045 beräknas 1 730 elever undervisas inom tätorten, där skolorna Hjortsjöskolan, Nya Götafors skola, Yggen och Byarum/Östra strand finns medräknade. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *