Nyheter

Så här etableras vindkraftsparker

Nyheter I dag håller Region Jönköping ett webbinarium med rubriken ”Hur arbetar vindkraftsprospektörer”. Läs insändaren här

Arkivfoto

Detta webbinarium syftar endast till att få politiker att lättare känna sig mer bekväma att ta obekväma (medvetet felaktiga) beslut. 

Skapa ett slags grupptryck, så alla börjar skruva på sig och vela, ja, vi måste ju ha el, eller prospektörerna, de har endast en sak för ögonen, ”snabba pengar” , inget annat. 

Men hur de verkligen jobbar, det är vi redan många som vet, och jag hoppas verkligen att många av våra politiker också fattat hur det verkligen går till ute i skogarna. 

Först letar prospektörerna upp ett lämpligt område som förväntas ge bra vindar, sedan söker de upp enskilda markägare som de informerar om hur bra det är för miljön och hur mycket pengar de kan förvänta sig de närmaste 25 åren. När de nästlat in sig hos tillräckligt många markägare så kallar man till ett gemensamt möte där man sätter press på deltagarna, redan där kan man vifta med några tusenlappar för skriva ett ”litet enkelt” förhandsavtal! 

Efter detta jobbas det på under bordet med kontakter mot kommun och vissa välvilligt inställda politiker, Länsstyrelser, miljökonsekvensbeskrivningar med mera ända tills det är dags för det berömda ”samrådet”. 

Nu bjuds alla boende inom ett visst avstånd till vindkraftsparken in, de får lite allmän info om betong, vägar, klimatnytta och kaffe med dopp. När den dörren stängs har de omkringboende cirka 30 dagar på sig att överklaga, 30 dagar är inte mycket om man inte vet något, inte vet vart man skall vända sig eller vad man har för rättigheter. Strax efter de 30 dagarna har gått landar så en komplett ansökan hos Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. Nu börjar prospektörerna att leta köpare till elen, via så kallade PPA-avtal så säljer man elen på långtidskontrakt, oftast till utländska storkonsumenter, så inte en kilowatt hamnar hos oss i Sverige. 

När PPA-avtalet är klart så skall man då sälja själva parken, också den går oftast till utländska aktörer inom finansförvaltning, pensionsstiftelser och dylikt. Cirka 85 procent av alla vindkraftverk resta mellan 2017 till idag 2022 ägs av utländska intressen, och den absolut största vindkraftsparken ”Markbygdens” ägs till 20 procent av kinesiska staten! Några mängder av el från detta kommer alltså inte Sverige tillgodo. 

Får prospektören sedan också sålt in avtalet för underhåll och service så är ju affärens strålande…… 

Till detta webbinarium har man också bjudit in ”Klämman vind” utanför Reftele, och dess blinkande vita ljus kan ses från höjderna i Skog och Hult, som ligger 4,5 mil bort, men ”Klämman vind” är också ett unikum i vindkrafts sammanhang, det ägs och drivs av lokala företag och elbolag, här landar elen i Sverige och lokalt. Det har i alla fall inte hörts något om problem för boende, men det är inte verifierat. 

I Vaggeryd kommer nu den nya översiktsplanen upp för samråd, så nu gäller det att lusläsa denna så att inte välvilligt inställda tjänstemän och politiker knackat in texter som kan omöjliggöra att använda vårt kommunala veto i framtiden. Vi har ju också en vindbruksplan som är så luddig så att den är i stort oanvändbar om det bränner till, den och de där viktigaste raderna måste också skrivas om, det är de små raderna som avgör om livet kan raseras för närboende. Nu tror jag att de flesta politiker har förstått att Vaggeryds kommun är en landsbygdskommun, det bor människor lite överallt i skog och mark, jag tror också de har förstått att eventuell elproduktion från planerade vindkraftsparker i vår kommun kommer att bli avtalad och såld via så kallade PPA-avtal till någon i Europa innan de ens sålt parken, det vill säga ingen el till oss här i kommunen. 

Men om vi går tillbaka till ”Klämman vind” och dess upplägg, först och främst går det överhuvudtaget att placera ett modernt stort vindkraftverk någonstans i denna kommun utan att någon blir drabbad? 

Om svaret är JA, och allt blir 100 procent utrett till ett JA, då skulle Vaggeryds Energi AB kunna bli huvudman, industrin och kommunens invånare delägare i ett verk som levererar el till Vaggeryds kommun (när det blåser). 

Om svaret är NEJ, stäng då igen dörren för gott med orden att Vaggeryds kommun redan bidragit ordentligt med E4:an, riksväg 30, de befintliga järnvägarna, en ny höghastighetsjärnväg som dessutom ännu ej är placerad. 

Ovanpå det så har vi ett skjutfält för artilleriet med väl tilltagna bullerzoner mitt mellan våra två huvudorter och även ett stort stridsflygfält i söder, så visst bidrar vi redan, eller? 

Som jag sagt tusen gånger tidigare, det är inte själva vindkraften det är fel på, det är regelverket som styr etableringarna, fega politiker och aktivister som gjort att vi nu sitter där vi sitter. 

Vindkraften är en del av vår framtida energiförsörjning, men bara en del, och bara när det blåser. https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/ 

Ken Frick

Taggar

Dela


3 reaktioner på Så här etableras vindkraftsparker

Undrar om ”miljövännerna” vaknar nu eller är de så förblindade av tramset att Sverige ska gå först

Bra reflektion Ken!
Ibland undrar jag om vi inte vill bli lurade, men ordspråket ” om det ser ut att vara för bra för att vara sant, så är det så” är väldigt relevant i frågan om etableringen av vindkraftverk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *