Nyheter

Så jobbar kommunen kring conronaviruset

Nyheter Idag har kommunen pressträff med anledning av arbete i rådande läge och vi uppdaterar fortlöpande med text och bilder. Några inom omsorgen har avlidit. Skolan fungerar bra även om längtan efter eleverna är stor. Nytt koncept vad gäller Sommarkul. Både personal och boende testas för smitta. Texten uppdaterad.

David Norrfjärd  [1/4]

Per-Erik Lorentzon  [2/4]

  [3/4]

  [4/4]

Medverkar idag gör kommundirektören Annika Hedvall, socialchef Lotta Damberg, barn- och utbildningschef Per-Erik Lorentzon och kultur- och fritidschefen David Norrfjärd. Texten nedan uppdateras efter hand

Annika Hedvall, kommundirektör inleder pressträffen;

– Vi ser att vi har lyckats plana ut kurvan men det innebär också att vi har en längre planeringshorisont. Vi ser till hösten. Vi lyfter fram och riktar uppmärksamhet mot våra medarbetare. Vi har fantastiska medarbetare i en ansträngd situation. Det kräver mycket av samhället. Vi fortsätter att arbeta i den krisledningsorganisation som vi haft sedan mars månad. Vi tänker uthållighet och vi har en planering för att ha vår stabsfunktion igång under sommaren.

– Vi gör en gemensam lägesbild som vi sammanställer en gång i veckan. Fokus är några områden är materialförsörjning. Vi har den skyddsutrustning vi behöver. Vi behöver ha så att vi klarar oss över sommaren.

– Personalförsörjning är en annan viktig fråga. Det blir ansträngt i vår organisation med tanke på att det är snart sommar och semester.

– Ett annat område som lyfts upp är en ökning av den psykiska ohälsan. Vi ser det inom många olika grupper, det kan vara personer som varit isolerade under en längre tid. Det kan vara företagare eller våra ungdomar som har svårt att få sommarjobb i sommar.

 

Lotta Damberg, socialchef fortsätter;

– Uppdraget i nuläget är att vi fortsätter att isolera smittan och minska smittan. Det finns fortfarande smitta i verksamheten. Vi tillämpar kortvård, det betyder att enheter och personer isoleras. Jag vill verkligen trycka på vilket bra jobb personalen gör i vår verksamhet. Det är bra att tänka och ha med sig, att personer som är i vår verksamhet, är sköra innan de blir smittade. De är sköra på grund av åldrande och har underliggande sjukdomar.

– Det är verkligen beklagligt att några av våra vårdtagare avlidit. Tre stycken har också blivit friskförklarade. Som det ser ut nu är det handfull personer som bär smittan i vår verksamhet. Vi har idag klart covidboende. Alla kommuner har planerat och det är för att vi ska ta emot personer. Vi har inrättat det på Furugården och det är klart att ta i anspråk om det skulle behövas. Personer som kommer hem från sjukhus kan behövas isoleras.

David Norrfjärd, kultur- och fritidschef;

– Vi planerar för sommarlovet för våra ungdomar. Vi har tidigare jobbat med sommarkul där vi samlar barn och unga på ett och samma ställe. Vi kan inte göra det i år. Våra kreativa medarbetare har hittat nya delar som ungdomarna kan vara med. Samverkan med makerspace, kyrkor/föreningar, bibliotek och vi kommer att erbjuda en del feriepraktiker. Innan vi är där är det några veckor kvar i skolan.

Per-Erik Lorentzon, barn- och utbildningschef;

– Vi är i slutet av vår termin. Vi har en månad kvar till avslutning. Närvaron är förhållandevis god. Verksamheten förlöper så bra det kan. Utmaningarna är matsalen. Väldigt mycket prat vad gäller avslutningar och det har vi från vår förvaltning varit noga med att vi ska fortsätta planeringen. Det är det här som gör att man sätter prägel på en skola. Vi har inte gått ut med några direktiv om hur man ska göra, men en regel om max 50 personer gäller även här. Betygsättningen pågår som vanligt. Det är inte samma marknad när man går ut på sommarlov. Vi ska hjälpa till med det vi kan. Vi slår ett slag för ”Ung drive” som vi kör tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och det handlar om att ett projekt vi kör under sommaren. Vi tittar på sommarjobb inom fritidshemmen för ungdomarna.

– Vi har en kommun som av tradition har ett väldigt stort engagemang, man vill hjälpa till och vill ha kreativ lösning. Företag som ställer om. Jag vill uppmana alla att fortsätta myndighetens rekommendationer. Vi ska minska och ska fortsätta hålla i och hålla ut. Vi ska vara hemma om vi är sjuka, även om vi har mildra symtom. Vi ska ta hand om oss själva och om varandra. Vi kommer att hantera det här bra om vi jobbar tillsammans, berättar Annika Hedvall, kommundirektör.

– Några har avlidit, vi säger inte exakt hur många som är avlidna i kommunens boende, säger Lotta Damberg, socialchef.

Behärskar ni sommaren ur personalorganisation?

– Vi är inte helt färdiga. Det vi gör nu är att vi söker personal nu och vi har en löpande rekrytering för att ha en högre nivå med bemanning då det finns en risk för högre sjukfrånvaro. Vi har anställt 7 stycken heltid på Mejeriet. Vi har beslutat att avvakta den öppningen till augusti och då kan vi använda dessa till övrig verksamhet, säger Lotta Damberg.

Samverkar ni med övriga kommuner?

– Vi är måna om att inte ta personal från varandra. Jag upplever inte att det är på det viset, svarar Lotta Damberg.

Andra som är intresserade att jobba inom omsorgen?

– Vi flyttar om lite i vår verksamhet, från kultur- och fritid som varit behjälplig med personal. Undersköterskor och sjuksköterskor. Vi har även kompetens att jobba med barn och unga. Vi måste fortsätta värna om de barn som inte haft lätt tidigare, Lotta Damberg.

Hur ser ni på smittspridningen?

– Vi känner att det är ett stabilt läge trots allt, meddelar staben.

Hur jobbar ni med värsta scenario?

– Vi samlar ihop från enheterna. Vi rapporterat in detta till myndigheterna. Det arbetas sedan fram analyser både på kort och lång sikt, säger David Norrfjärd.

Har ni börjat fundera på vad som händer när Europa öppnar upp?

– Vi ska upprätthålla den kommunala servicen, säger David Norrfjärd som fortsätter att säga att ungdomsgårdarna har ställt om till utomhusaktiviteter.

– Det är en utmaning. Vi är inne och kör fjärr- och distansundervisning hela terminen ut. Det är en stor längtan från eleverna att komma till skolan igen. Det är en utmaning att sitta hemma själv och plugga. Vi har inga recept för det. Samtal via nätet, men människan är en social varelse och när man tvingas till en social distans. Det sätter sig hos alla. Sakens natur. Vi får förhålla oss till det här och vi kan inte undvika att problemen dyker upp, säger Per-Erik Lorentzon.

– Vi jobbar hårt med våra feriearbetare, att hitta bra alternativ att vara inom omsorg, teknisk verksamhet, inom våra bolags verksamhet, inom kultur- och fritid. Vi jobbar med att ta fram de här alternativen, säger Annika Hedvall kommundirektör.

Fått något napp från näringslivet angående hjälp till omsorgen?

– Inte lett fram till någon konkret verksamhet. Vi kommer att påbörja skyddsutrustning i form av rockar, säger Annika Hedvall.

– Vi har fått positiv respons från företagen, när det gäller bemanning och dialog, säger David Norrfjärd.

Är personalen på Furugården testade?

– Vi testar både boende och personal. De flesta inom socialförvaltningen är nyckelpersoner på ett eller annat sätt. Vi har haft smitta inom vår personalgrupp, svarar Lotta Damberg som nämner att vi kommer att ha smittan både hos boende och personal, svarar Lotta Damberg.

Sjukfrånvaron idag inom omsorg och skola?

– Det ligger på en jämn nivå, det är vissa enheter som är mer drabbade än andra. Över lag är det en balanserad nivå som är hanterbar. Det var början av utbredningen av smittan som blev en högre frånvaro. Därefter har varit jämn nivå på 16 – 20% i veckorna, säger Lotta Damberg om frånvaron inom omsorgen.

– Stabil nivå, möjligen lite högre än vid normala tider. Vi har inga problem att hålla igång verksamheten. Eleverna är i skolan i hög omfattning. Ingen oro för skolstängning. Nivå 2 när det gäller värsta scenario, det har inte hänt ännu. Stänger vi skolan så är arbetsplatserna i omsorgen i risk, säger Per-Erik Lorentzon om frånvaron inom skolan.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Så jobbar kommunen kring conronaviruset

Vi gör ett fantastiskt jobb men hur gör vi med personal som har varit på sjukhuset , ska de få stanna hemma eller vara i lokalen i en vecka , vi i hemtjänsten har några som får vara i lokalen i en vecka , de får inte vistas i pensionärernas hem men i lokalen där personal som jobbar är och kan föra med sig smittan hem till dem , undrar v-h Sonja

Inte ett ljud om de som är utestängda från DV, Daglig verksamhet, Knuten och Stjärnfabriken. Det är i alla fall ett 50 tal personer. Många av dem driver omkring i samhället och träffar mycket folk som skulle kunna vara smittbärare. De mår psykiskt dåligt och är sysslolösa. Jag tror att de var mer skyddade på DV.

Kan man inte hitta på någon uteverksamhet för den här gruppen?

Så dåligt av kommunen,att inte bry sig. Ska man stampa på dom som redan är svaga? Fy attan,säger jag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *