Nyheter

Så kan vi öka säkerheten på vägarna i länet

Nyheter År 2021 var första gången någonsin som färre än 200 människor dog i vägtrafiken i Sverige enligt den preliminära statistiken. Det är en viktig milstolpe i arbetet för att nå nollvisionen om att ingen ska behöva förlora livet eller skadas allvarligt i trafiken. Läs Carina Ödebrink och Tomas Eneroths debattartikel här

För att öka trafiksäkerheten behöver däremot mer göras för att förhindra att vi möts av utarbetade och stressade lastbilschaufför på vägarna. Arbetet för bättre arbetsvillkor och stärkt kontroll inom transportbranschen går därför hand i hand med ökad trafiksäkerhet. Omänskligt långa arbetstider, brist på vila och raster samt yrkeschaufförer som sov i lastbilen under långa perioder var ett faktum när den S-ledda regeringen tillträdde år 2014.

En avreglerad transportbransch i kombination med osund konkurrens från utländska åkerier, som ofta bedrev olagliga inrikestransporter, ledde till social dumpning. Avsaknaden av kontroller och sanktioner gjorde det även lätt att komma undan med fusk, fiffel och kriminalitet. Förutom dumpade arbetsvillkor innebar även situationen en uppenbar trafikfara när lastbilschaufförer tvingades köra långa sträckor utan rast och tillräckligt med vila.
Sedan 2014 har regeringen därför genomfört omfattande reformer för att skapa ordning och reda på vägarna, schyssta villkor för yrkeschaufförerna, och en sund konkurrens i transportsektorn. Vi fortsätter nu att vända på varje sten för att ta tag i problemen inom transportsektorn. Regeringen har bland annat öronmärkt 100 miljoner kronor för att stärka kontrollerna av utländska fordon, möjliggjort för polisen att låsa hjulen på fordon vid misstanke om brott och infört EU:s högsta sanktionsavgifter vid fusk.

Inte minst har regeringen varit ledande i arbetet med EU:s mobilitetspaket med tydliga regler för att motverka dumpade villkor. Det handlar exempelvis om kör- och vilotidsregler med krav på rimliga arbetstider samt vila och raster för yrkeschaufförerna. Dessutom innebär de nya EU-reglerna att svenska löner och villkor ska gälla för alla som utför yrkestransporter på svenska vägar.

Nyligen tog regeringen beslut om delar av mobilitetspaketet med exempelvis skärpta kontroller av kör- och vilotider. Under våren kommer dessutom ett lagförslag som ska säkerställa att svenska arbetsvillkor och löner ska gälla på svenska vägar.

Men vi lutar oss inte tillbaka för det. Steg för steg stärker vi kontrollen inom transportsektorn och skapar ordning och reda på vägarna. Så kan vi öka säkerheten på vägarna i Jönköpings län.

Tyvärr riskerar en högerkonservativ regering innebära en tillbakagång till en avreglerad transportbransch med ökad social dumpning och minskad trafiksäkerhet som följd. Den enda garanten för ordning och reda på svenska vägar är därför en S-ledd regering.

Thomas Eneroth – Infrastrukturminister (S)
Carina Ödebrink – riksdagsledamot (S)

Taggar

Dela


3 reaktioner på Så kan vi öka säkerheten på vägarna i länet

Det klingar ihåligt. Svenska staten är största ägare i bolaget jag jobbar i. Där har vi sedan 2018 sett ett parallellt helägt bolag torna upp och konkurrera med nuvarande bolag. Där blir man anställd i ett bemanningsföretag på Irland på kontrakt. Det bolaget är ökänt inom branschen om någon vill ha lönen utbetald i något skatteparadis. När nu pandemin går mot sitt slut, nekas de tidigare anställda anställning enligt den återanställning som finns i kollektivavtalet.

I stället har två nya bolag bildats, där dessa får söka sina gamla jobb igen, men nu på avtal som slutits med en fackförening innan bolagen hade en enda anställd. De som var anställda hade upp till 21 års i gamla bolaget. Nu ska de, om de över huvud taget blir anställda, börja på noll igen.

Sveriges regering är den som styr över statens bolag, de har på fråga inte haft viljan att försöka styra bolaget. Med tanke på både Löfvens och Thorwaldssons bakgrund är det tankeväckande hur inställning till rätten till arbete förändras med makt. En stor skandal, inget annat. I sak håller jag med debattörerna, tyvärr klingar det tomt med ovan i åtanke. Stora ord är en sak, se till att städa vid egen dörr först.

Läst debattartikeln och skulle snarare tro att en så kallad ”högerkonservativ regering” som vill lägga betydligt mer resurser på tullen än vad socialdemokraterna gjort de senaste 7 åren skulle vara bättre för Sverige.
En tull som kollar alla lastbilars däck så att de är anpassade för svenskt väglag. Samt att alla chaufförer av tyngre fordon borde få blåsa i alkoholmätare innan de släpps in på svenska vägar. Men detta kanske redan socialdemokraterna gjort utan att någon vet om det?…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *