Nyheter

Så påverkar du utvecklingen i Vaggeryds kommun

Nyheter Det finns många sätt att påverka politiken i Vaggeryds kommun

Arkivbild

Det första och viktigaste steget för att påverka tingens ordning i den kommunala världen är naturligtvis att nyttja sin rösträtt när det är allmänna val till kommunfullmäktige. Men det är viktigt att inte nöja sig med det utan att fortsätta att hävda sia idéer. Det finns olika sätt för detta, några kanske väljer att engagera sig i något av de partier som finns i fullmäktige och försöker att få gehör för sina idéer den vägen. Vill man inte engagera sig politiskt finns andra vägar att gå. Du kan välja att vädra dina åsikter oh idéer genom att vända dig till skillingaryd.nu men insändare och debattartiklar. Annars finns möjligheten till medborgarförslag. Vad är ett medborgarförslag och hur gör man?

Alla som är folkbokförda i Vaggeryds kommun, oavsett ålder, har rätten att skicka in ett medborgarförslag om vad man vill få genomfört. Det är kommunfullmäktige som ger i uppdrag att utreda förslag och fattar beslut om förslagen.

För att lämna ett medborgarförslag krävs det att vissa villkor är uppfyllda och kraven är att det:

  • berör kommunens ansvarsområde
  • utmynnar i en konkret åtgärd/förändring
  • inte är av rasistisk eller av odemokratisk natur och
  • inte berör myndighetsutövning mot enskilda.

Om du lämnar ett medborgarförslag kan du få komma till kommunfullmäktige och berätta mera om det du vill få genomfört. Det är angeläget att du du kan styrka din identitet för att undvika missförstånd eftersom det blir en offentlig handling. Det innebär att ditt namn kan komma att publiceras, om du inte motsätter dig det, och alla som läser kommunala handlingar kan få ta del av det du föreslår.

Så här går det till:

1. Ärendet registreras

2. Utreds av förvaltning

3. Förslag till beslut tas upp i nämnd/utskott

4. Kommunstyrelsen behandlar ärendet

5. Kommunfullmäktige beslutar

6. Beslutet expedieras

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *