Nyheter

Så vill socialnämnden utveckla Vaggeryd

Nyheter I somras beslutade kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun om en ny övergripande översiktsplan. Ärendet är nu ute på samråd och nu har socialnämnden inkommit med sina synpunkter och önskemål.

Vaggeryds centrum 2013. Foto: Per Bunnstad

Den nya övergripande översiktsplanen handlar om att ange kommunens långsiktiga viljeinriktning för mark- och vattenanvändningar inom kommunen.

Det hela är ute på samråd hos de olika nämnderna och nu har socialnämnden beslutat om åtta punkter de tycker är viktiga att ha med.

  • samlad bebyggelse för fler målgrupper
  • utemiljö – 200 meter till grönyta
  • kolonilotter
  • tillgänglighet
  • ett centrum för service och handel
  • skugga och sittplatser vid mötesplatser
  • yta för hälsopunkter (till exempel utegym, boulebana)
  • strategi för trähusbebyggelse
Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *