Nyheter

Sagers stadgar ändras

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ändra i stadgarna för Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse. Endast ideella personer kan få priset.

Utmärkelsen togs fram för något år sedan där syftet var att utveckla och förbättra jämställdheten i kommunen där kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Utmärkelsen är till för att uppmärksamma och lyfta personer, föreningar, organisationer, studieförbund, skolor och företag som jobbar för ett jämställt samhälle. Samt att Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse utgår från nationella riktlinjer. 

Stig-Göran Hultsbo (MP), ledamot i nämnden, lyfte frågan och fick gehör.

– I tidigare stadgar har det inte stått vem som inte kan få det. Vi har nu lagt till det att utmärkelsen ska gå till en ideell person och inte någon anställd som har det i sina arbetsuppgifter, berättar Sverker Bernhardsson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

I tidigare stadgar fanns bara texten med att ”Pristagaren ska vara verksam i och/eller härstamma i kommunen”. Ny text i stadgarna blev; ”Pristagaren ska vara verksam endast ur ideellt basis och/eller härstamma från kommunen”. 

Fotnot: Ansökan handläggs av förvaltningen, bereds av kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott och priset beslutas av nämnden. Pristagaren får en gåva på 10 000 kronor och ett diplom vid kommunfullmäktiges avslutning i december varje år.

Sophie Sager

Taggar

Dela


6 reaktioner på Sagers stadgar ändras

Nu tror jag inte att Sophie Sager skrev dessa stadgar själv… Taffligt försök att sätta dit oss politiker!

Den Gubben gick inte.

Att gå in och ändra i stadgar som Sophie Sager en gång i tiden bestämde är inte okej, men som samhället har ändrats kan man tycka att det ändå blev till det bättre. Vi får hoppas att det stannar där så inte någon klåfingrig politiker i framtiden förstör jämställdhetsutmärkelsen.

Stadgarna har inte Sophie Sager bestämt.
Men hade hon det tror jag inte att lydelsen blivit så pass oklar som nu.
Men det kan ju vara fel återgivet av skillingaryd.nu?

Bra när jag får gehör! Är lite märkligt att man får pris för att göra sitt jobb, inget fel på detta men inte som vi tänkt oss så då justerar man det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *