Nyheter

SÅM kostar ett par kronor

Nyheter För hushållen kommer det att kosta ett par kronor mer om dagen med den nya avfallshanteringen i GGVV men belastningen på miljön ska bli mycket lägre.

Michael Bucht, Gnosjö, Björn Svensson, Vaggeryd, Ronnie Björkström Värnamo och Samuel Willén, Värnamo är tjänstemän som får arbeta ännu mer gemensamt kring avfallsfrågorna.  [1/4]

Politiker som ska samarbeta mer i avfallsfrågan: Kristine Hästmark (M) och Tomas Johansson (S) från Gnosjö, Marie Johansson (S) och Carina Johansson (C) från Gislaved, Kenth Williamsson (S) och Gert Jonsson (M) från Vaggeryd samt Gottlieb Granberg (M) och Stefan Widerberg (C).  [2/4]

Nu bir det mer samarbete i avfallsfrågan  [3/4]

Även möjlighet för extra behållare.  [4/4]

. I dag presenterade värdkommunen Gislaved samt Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo det fördjupade samarbetet inom avfallshantering.

Den 1 januari 2018 bildar de fyra kommunerna ett nytt kommunalförbund som kommer att heta Samverkan Återvinning och Miljö, SÅM. De anställda kommer att ha Skillingaryd som sin bas, i HSB-huset vid torget.

Ett av Sveriges nationella miljömål handlar om att ta tillvara näring och energi i matavfallet. Kommunalförbundets uppdrag är att arbeta med frågan och därigenom bidra till att nå Sveriges nationella miljömål.

För den enskilda hushållet kommer förändringen att innebära en ökad månadskostnad på i storleksordningen 60–80 kronor, det vill säga ett par kronor om dagen.

Politiker och tjänstemän samlades i dag i kommunhuset i Gislaved för att knyta samman allt.
Marie Johansson (S), är ordförande i kommunalförbundets interimsstyrelse, och hon berättar att först ut rent praktiskt blir Gislaved och Gnosjö vid halvårsskiftet 2018. Värnamo hakar på 2019 och Vaggeryd 2021. Orsaken till VV-kommunernas senare start är att man har avtal om sophanteringen som man måste fullfölja.

Det kommer att bli helt nya sopkärl med fyra fack plus att man också kan hänga på ett par fack för exempelvis batterier.
– Det kommer att kosta lite mer men finns miljökrav på oss, speciellt när det gäller matavfallet, noterar politikerna.
Miljöarbetet måste få kosta om inte jorden ska gå under.

Alla måste inte lämna sitt matavfall i behållaren utan man själv kompostera om man redan gör det eller vill börja med det. Det ska vara en valfrihet där det blir olika taxor beroende på hur mycket man nyttjar det här. Var matavfallet sedan ska förädlas till biogas är inte klart ännu men det finns flera intressenter

Man sparar också på miljön genom att man inte behöver köra iväg med batterier, papper och annat utan lämnar det helt enkelt bara i avsett fack.

– Vi har tittat på erfarenheter från andra kommuner, man behöver inte uppfinna hjulet igen, noterar Gert Jonsson (M) från Vaggeryds kommun.
– Det här kommer att bli miljömässigt mycket bra, inflikar Gottlieb Granberg (M) från Värnamo kommun.

Ett par nya tjänster sak rekryteras inom kort och stationeringen blir i Skillingaryd. Troligen kommer en del att föras över till den nya organisationen från övriga kommuner och det kan bli tal om ytterligare nyanställningar.

Politikerna i de fyra kommunerna har så gott som enhälligt sagt ja till kommunalförbundet. Det var endast ett mindre parti från Värnamo kommun som gick emot förslaget.

I direktionen för kommunalförbundet ingår:
• Vaggeryds kommun: Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S) med ersättarna Per Olof Toftgård (C) och Besim Matoshi (S).
• Värnamo kommun: Gottlieb Granberg (M) och Ulla Gradeen (S) med ersättarna Stefan Widerberg (C) och Pär AJ Persson (S).
• Gislaveds kommun: Marie Johansson (S) och Carina Johansson (C) med ersättarna Niclas Palmgren (M) och Håkan Josefsson (C).
• Gnosjö kommun: Kristine Hästmark (M) och Markus Kauppinen (S) med ersättarna Tomas Johansson (S) och Nicklas Huuva (KD).

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *