Nyheter

Samråd planeras kring vindkraftpark i Boarp

Nyheter Eolus utreder möjligheterna för ändrad vägsträckning, större kranplatser och annan placering av uppställningsyta i vindkraftpark Boarp och inbjuder nu till samråd.

Eolus har tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva vindkraftverk på fastigheterna Tofteryds-Torp 1:7 och 1:13 samt Mörhult 1:17 i Vaggeryds kommun. Tillståndet omfattar fyra vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 200 meter.

– De senaste åren har teknikutvecklingen inom vindkraft gått mycket snabbt och bästa möjliga teknik i dag är vindkraftverk med stor rotor som ger hög energiproduktion. De längre rotorbladen innebär förändrade krav gällande vägar och kranplatser för att möjliggöra säker transport och byggnation av vindkraftverk, noterar Anna Gunnarsson som är projektledare.

Detta innebär vägsträckningen blir annorlunda samt att kranplatserna blir större än vad som angavs som exempel i ansökan om tillstånd. Därtill kommer en uppställningsyta med ett temporärt platskontor, att placeras vid infartsvägen, i stället för centralt i området.

Eolus har för avsikt att söka ändringstillstånd för dessa ändringar. Samrådet avser alltså de ändringar som avses att göras. Detta samråd genomförs i form av ett samordnat undersökningssamråd och avgränsningssamråd. Något särskilt undersökningssamråd har alltså inte genomförts.

– Syftet med samrådet är att vi ska informera om projektet, inhämta synpunkter och svara på frågor. Alla inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse som kommer att lämnas in till länsstyrelsen, uppger Anna Gunnarsson.

Det blir inget fysiskt möte utan intresserade får ta del av de handlingar som Eolus sagt fram.

Ny väg planeras.

Taggar

Dela


10 reaktioner på Samråd planeras kring vindkraftpark i Boarp

Gå in på svk.se . Där finns kontrollrummet. Här finns fakta om varifrån den producerade elen kommer. Då upptäcker du att i stort sett all vindkraftsel exporteras. Den behövs således inte för vårt lands energiförsörjning. Elen exporteras i huvudsak till Finland,Tyskland och de baltiska länderna. Inget svenskt kapital står bakom dessa projekt. Eftersom man i dessa länder möter ett jättestort motstånd från folkopinionen passar det att placera verken i svensk skogsbygd där politiker i många kommuner står med mössan i hand och glatt tar emot exploateringen i tron att man gör en insats för miljön och att det skapar arbetstillfällen. Helt fel. Parkerna byggs av utländska vindkraftsrallare och kräver ett minimum av tillsyn i fortsättningen. Det sorgliga i sammanhanget är att våra lokalpolitiker har så bristfälliga kunskaper om vindkraftsproblematiken vilket jag vid några tillfällen har konfronterats med. Främst i detta ”okunskapsled” står ”landsbygdspartiet” Centerpartiet för att inte nämna Miljöpartiet som tror att lilla Sverige kan rädda världen. Historien kommer att döma dessa politiker. Låt Vaggeryds kommun bli en miljökommun som ansluter sig andra kommuner och blir vindkraftsfri. Livsmiljön för invånarna, djur och växter måsta vara överordnad utländska riskkapitalbolag.

Det går inte att utläsa att Eolus tagit hänsyn till den planerade nya stambanan för tåg i hög hastighet. Trögheten i spårgeometrin gör att den måste ha prioritet över en eventuell vindkraftpark.
Därför måste vindkraftparken skjutas fram minst 5.år eller hellre läggas ner helt.

När du som politiker troligtvis har semester, kanske sitter du bakom ratten och ser några vindkraftverk vid horisonten. Sväng av den asfalterade vägen och åk och ta dig en titt. Ställ dig 600–700 meter ifrån i östlig riktning och ta in hur det låter och hur skuggorna rör sig. Sen begrunda på vad ni utsätter invånarna för. 24 timmar om dygnet 365 dagar om året när det väl blåser.

När du är klar med det, åk närmare och titta på kalhygget, industrivägarna som delar skogar och nyckelbiotoper. De här verken och vägarna ligger väldigt nära två stycken nyckelbiotoper.

Har inte Eolus sålt vidare vindkraftsparken redan till riskkapitalbolag i Tyskland? Börjar de få panik nu när de eventuellt har sålt något som de inte ens har tillstånd för att bygga ännu. Kommunen borde känna till att elen från denna vindkraftspark inte kommer komma Sverige tillgodo och säga nej till etableringen.

Liksom Lars Olsson fäste jag mig vid ordet SAMRÅD, som i detta sammanhang inte lever upp till den korrekta betydelsen. När det gäller den nämnda vindkraftverken borde det hela ”INFORMATIONSMÖTE om hur vi tänker köra över er ännu värre”

Bryter inte detta mot EU:s nya regler om att stora kalhyggen ej får tas upp. Men när det gäller vindkraft får väl inget stå i vägen. Dags för kommunpolitikerna att ställa sig på kommuninvånarnas sida och säga nej till detta vansinniga skogsindustriella projekt. Vi kommuninvånare kräver att alla kommunpolitiker redovisar var ni står i vindkraftfrågor så att vi kan rösta bort er i nästa val. Det borde vara en demokratisk rättighet

Godkänn aldrig vindkraftverk
De fördärvar mer än gör nytta.
Enda anledningen att de vill bygga vindkraftverk är att vi skattebetalare betalar…

Att lämna in en ansökan om miljöfarlig verksamhet i form av vindkraft där man i sin ansökan beskriver höjd, rotorstorlek, effekt, vägar och uppställningsplatser på ett sätt där kommunen, myndigheter och närboende ska ta ställning till allt detta, komma med åsikter och frågor, rösta för eller emot, för att sedan säga att hela ansökan bara var ett exempel! När dessutom hela vindkraftbranschen klagar över att de får nej ibland och en ”rättssäker vindkraftprövning” kommer på förslag, inte för att det på något sätt ska vara rättssäkert för boende runt omkring industrin, inte heller för att en rättsäker bedömning ska kunna ske där man tar ställning till en så korrekt som möjligt utformad ansökan, utan för att det ska underlätta mer för vindkraftbolag att bygga! Att detta bolag har använt sig av en bullerberäkning i sin ansökan som bygger på felaktiga uppgifter för att ens klara att komma under 40db, är det verkligen ingen som har en åsikt om detta?! De vill ändra det mesta i sin ansökan och har genom bedrägeri fått ett resultat under 40 decibel på papper. Snälla! Sätt stopp för denna miljöfarliga, miljöförstörande verksamheten som håller på att ödelägga våra hem och vår vackra natur här i kommunen!

Snälla Vaggeryds kommun, avsluta det här en gång för alla. Ge bidrag till regnskogar eller något vettigt som faktiskt gör något positivt för miljön än att skövla 20 hektar med skog i vår kommun så kan ni klappa er på era axlar sedan.

Samråd enligt definition är att två eller fler diskuterar ett problem och sedan kommer överens om lösning.
Detta är inget samråd , detta är information från Eolus.
Eller som dom själva säger att syftet med mötet är att informera om projektet och inhämta synpunkter och svara på frågor.
Min synpunkt kan jag redovisa här:
Det kommer att behövas kalhuggas cirka 20 hektar för att göra denna väg, och det kommer att se hemskt ut efteråt.
Min synpunkt är att Eolus skall lägga ner hela projektet.
Dom försöker bara trixa en gång till för att få till dessa monster i skogen.
Sanningen är att de behöver bygga denna väg för de kommer inte in till byggarbetsplatsen på annat sätt. De hade glömt i sin planering hur de skulle komma fram. De trodde att det gick att utnyttja en enskild väg, men så var det inte.
Sedan framställer de i sin ansökan att de väljer ett bättre alternativ, men detta är inte sant.
Miljö. och byggnämnden har ju haft åsikter om vindkraftverken tidigare. Nu undrar jag om de kommer att uttala sin åsikt i detta konkreta fall. Nu har de chansen att ställa upp på invånarnas sida i denna fråga.
Lasse Olsson
Ekesås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *