Nyheter

Sämst i länet på att förebygga självmord

Nyheter Kommunerna har en central roll i arbetet med att få ner antalet självmord. Ändå saknar samtliga av länets kommuner viktiga och kunskapsunderbyggda insatser för att förebygga självmord. Det visar en ny undersökning från organisationen ”Självmord noll” . Vaggeryds kommun är sämst i länet och nästan sämst i hela landet.

Ingen av länets 13 kommuner gör tillräckligt för att förebygga självmord. Vaggeryd, Gnosjö och Värnamo är tre av länets kommuner som helt saknar förutsättnings och insatser för att bidra till att minska antalet självmord. 

– 36 personer tog sina liv i Jönköpings län år 2020. Kommunernas insatser är viktiga för att få ner den siffran, inte minst på grund av att de genom sitt breda samhällsuppdrag möter stora delar av befolkningen, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på organisationen.

Att kommuner ger stöd till riskgrupper, utbildar personal, genomför insatser i skolan och åtgärdar risker i den fysiska miljön är exempel på åtgärder som har bevisad effekt för att förebygga självmord.

För att få kunskap om vilka insatser som genomförs i dag har organisationen skickat ut en enkät till landets kommuner med frågor som täcker områden som har vetenskapligt stöd eller som utgör en viktig förutsättning för ett effektivt preventivt arbete.

I undersökningen har kommunernas arbete betygsatts utifrån svaren. När kommunerna rankas får tre av nio svarande kommuner i länet rött ljus. Det innebär att viktiga förutsättningar och insatser saknas för ett arbete som kan bidra till att minska antalet självmord. Sex kommuner får gult ljus, vilket innebär att viktiga insatser finns men att arbetet måste utvecklas.

– Kommunrankingen visar att många kommuner i har ett stort arbete framför sig. Samtidigt vet vi att många ligger i startgroparna med sitt preventiva arbete, säger Rickard Bracken.

Även på riksnivå finns stora skillnader mellan och inom kommunerna. Bara tio av de 181 svarande kommuner bedöms ha goda insatser för att förebygga självmord. I en kommun kan arbetet inom ett verksamhetsområde vara väl utvecklat, samtidigt som det inom andra områden är obefintligt trots att forskning visar att det behövs olika typer av insatser för att få bästa möjliga resultat.

– Bakom varje siffra finns en unik människa och ofta efterlevande som tvingas uthärda den svåraste av förluster. Om fler kommuner i länet utvecklar sitt arbete kan liv räddas, och alla insatser är inte resurskrävande. Det finns goda exempel att inspireras av, säger Rickard Bracken.

I rapporten har kommunerna i landet rankats efter poäng där de kommuner som har 20 poäng eller mer ges grönt ljus och bedöms ha goda insatser inom området suicid. 

Kommuner som får mellan 10 och 19 poäng får gult ljus. Rutiner och insatser behöver utvecklas, men kommunen bedöms ha ett arbete på flera viktiga områden. 

För kommer som inte kommer upp i tio poäng ges rött ljus. Dessa kommuner samlar inte ihop tillräckligt med poäng för att det anses tillfredställande arbete att förebygga självmordsförsök och självmord. 

Enbart tio kommuner i landet når grönt ljus. 

Gult ljus får bland annat Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Gislaved och Vetlanda kommun i länet. 

Rött ljus får Värnamo kommun med sina nio poäng, Gnosjö med sex poäng och Vaggeryds kommun får endast två poäng och det är bara tre kommuner i landet som har sämre poäng

Källa: Pressmeddelande från den nämnda organisationen

Taggar

Dela


7 reaktioner på Sämst i länet på att förebygga självmord

Patetiskt.. Man tvingas kämpa för att få hjälp i ett läge där man inte har orken att kämpa..

Väldigt sorgligt också att ingen forskare eller media nämner att självmorden är vanligast bland gamla/äldre!
Man förleds att tro att det främst gäller ungdomar om man lyssnar på media. Illa nog att unga begår detta hemskt sorgliga.
Men att äldre gör det, inte alltid depressioner bakom, utan rädsla för den ofta hemska skrämmande ålderdomen, med en misskött äldrevård och hemvård, privat och dyr. Gamla blir rädda och med självmord som följd. Finns statistik på detta!

Socialtjänsten ger avslag på allt i denna kommun. Spelar ingen roll vilka kategorier det handlar om.

Inget nytt.
I Vaggeryds kommun prioriteras missbrukare. De kan få hjälp av en stödgrupp, två behandlare på mötesplatsen i Skillingaryd och behandlingshem. Mår man dåligt finns ingen hjälp att få alls då får man klara sig själv.

Redaktionen svarar Olle: Vi tillåter inga engelska uttryck. Du får skriva på svenska så tar vi in det

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *