Nyheter

Sandahls vann upphandling för snöröjning

Nyheter Tekniska nämnden beslutade under tisdagen att tilldela Sandahls Entreprenad till vinterväghållning, snöröjning, halkbekämpning och saltning, på kommunens gator, cykelvägar och vissa fastigheter, samt sand- och grus upptagning samt sopning av gator till hösten 2026.

Arkivfoto

Sandahls Entreprenad AB ska se till att röja snö och halkbekämpa med salt under upphandlad avtalstid som är från och med den 1 oktober och fyra år framåt med option på ytterligare 24 månader, dock längst till och med 30 september 2028. 

Upphandlingen har skett som en öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Två anbud inkom och en utvärdering är gjord enligt modell som bygger på pris för ett helt anbud. Tekniska nämnden säger ja till upphandlingen av maskintjänster för vinterväghållning, snöröjning, halkbekämpning och saltning på kommunens gator, cykelvägar och vissa fastigheter samt sand- och grusupptagning och sopning av gator. I upphandlad tjänst ingår transportledning och utkallning när behov föreligger. 

Gator, vägar samt gång- och cykelvägar är indelade i tre standardklasser där klass 1 gäller landsväg genom samhället samt vissa industrigator (totalt cirka 28 kilometer), standardklass 2 som är prioriterade gator, tätorter och fastigheter (totalt cirka 20 kilometer, 50 kilometer gång- och cykelväg) samt standardklass 3 där villagator, övriga tätortsgator och GCM-vägar. 

När upphandlingen gjordes i standardklass 1 har prisförfrågan i upphandlingen ställts på två olika alternativ där ett av dem är med saltning och det andra halkbekämpning med sand. 

Orterna som det upphandlade avtalet gäller för är Vaggeryd, Byarum, Hok, Hagafors, Bondstorp, Skillingaryd, Klevshult, vägar mellan Skillingaryd-Vaggeryd samt anslutande vägar. 

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *