Nyheter

SD lämnar synpunkter för Yggen

Nyheter I samrådet för planprogrammet Yggen i Vaggeryd har SD lämnat in sina synpunkter där partiet trycker på eventuella miljöproblem som kan tänkas finnas inom området

Arkivbild.

– Med tanke på den geografiska lokalisering som området har, yrkar vi att en djuplodande undersökning av eventuella miljöproblem som kan tänkas finnas inom området sker innan mer kostnader läggs på att utföra en detaljplan för området, säger Stig Svensson som ingår i den parlamentariska gruppen för SD.

I sitt svar till planprogrammet finns följande; 

Avfallshantering 
Lakvatten från hanteringen har sedan 60-talet sipprat ut till Gärahovsgölen och Yggen och vidare till Linnarebäcken.
Den avfallshantering som finns ligger på en göl/sjö som fyllts igen med som kan bedömas som ”osäkra” massor. 
Den gamla deponin är fortfarande inte godkänd av Länsstyrelsen. 

Industrier 
Väster och söder om tänkt område finns ett flertal industrier som i Länsstyrelsens MIFO-undersökning är gul- och rödmarkerade med risk för förekomst av TRI och andra klorerade lösningsmedel. 

Bilskrotning 
Nedlagd bilskrot som härrör sig till den tid då uppställda fordon inte behövde vara tömda på vätskor och batterier, eller stå på hårdgjord yta. Även efter nedläggningen har skrotbilar stått uppställda på olika platser på industriområdet öster om sjöarna. 

Jordbruk 
I norr finns jordbruksmark med en aktiv djurhållning som kan ha gett påverkan på marken. Denna verksamhet behöver daglig lastbilstrafik genom området.
Det är viktigt att vi inte försvårar deras framtida utveckling genom att bygga för nära. 

Gammal skjutbana 
Osanerad skjutbana (metalliskt bly) som inte är uppföljd med utsläppsmätning 

Taggar

1 reaktion på SD lämnar synpunkter för Yggen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *