Nyheter

Sista delen av Västra strand byggs ut

Sista delen av Västra strand byggs ut

Nyheter Nu har bristen på tomtmark i Vaggeryds tätort blivit så akut att även den allra sista delen av Västra strand ska exploateras.

I går tog miljö- och byggnämnden beslut om att börja detaljplanera för en utbyggnad av områdets nordvästra del.

– Det har uppstått en otrolig brist på tomtmark. I dagsläget finns bara tiotalet lediga tomter i hela Vaggeryd och på Västra strand är det nu endast en enda tomt som inte är tingad, berättar miljö- och byggnämndens ordförande Johnny Wackt (KD).
Det är nu området kring den norra infartsvägen till Västra strand som heter Slåttergatan som ska detaljplaneras. Det sker på två sätt.
Dels ska man i ett första skede ska skapa tomtmark för elva ”fristående kedjehus” med carport på södra sidan av Slåttergatan.
På den skiss som tagits fram ser man hur en fullständig exploatering av det området som begränsas av Slåttergatan i norr, cykelvägen och Bondstorpsvägen kan komma att se ut. Men än så länge handlar det alltså om en förslagsskiss.
En annan stor förändring är att även den allra nordvästligaste delen av Västra strand, som hittills legat helt orörd så när som på en villa, också ska byggas ut. Det sker genom att en ny gata dras i form av en ögla norrut från Slåttergatan räknat. Därigenom skapas tomter för ytterligare 20-talet villafastigheter. Men sedan är området fullt utbyggt. Vem kunde tro det för något år sedan?

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *