Nyheter

Sjukdomarna sprider sig –fler och fler sjuka

Nyheter Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter att vara omfattande. Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka inom hemtjänst och på SÄBO, särskilda boenden för äldre.

Med nya data från vecka 51 konstaterar Folkhälsomyndigheten att Sverige har en fortsatt omfattande smittspridning av luftvägsinfektioner.

Hittills har 37 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 51 men antalet väntas stiga på grund av efterrapporteringar. De föregående tre veckorna rapporterades i medeltal 42 nya patienter per vecka. Hittills har 218 bekräftade fall rapporterats avlidna med covid-19 vecka 50. Det kan jämföras med ett medeltal på 122 avlidna de tre föregående veckorna.

– Vi ser en ökning i antal fall av covid-19 inom hemtjänst och på SÄBO. Vi bedömer samhällsspridningen som omfattande och det påverkar belastningen på vården och antalet avlidna. Det är för tidigt att säga när toppen i smittspridningen kommer att nås, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog.

På grund av julhelgen kan det vara en viss eftersläpning i data som rapporteras in och antalet diagnosticerade fall kan påverkas av tillfälligt förändrade sökmönster till vård och provtagning.

Influensa och RS-virus

Bekräftade fall av influensa har ökat med 60 procent mellan vecka 50 och 51. Sedan säsongen startade vecka 48 har ökningen av antal fall varit kraftig. Hittills är det influensatyp A som dominerar.

Fallen av RS-virus ökade med 14 procent under vecka 51 jämfört med vecka 50. Antalet personer som vårdas inom intensivvården med RS-virus eller influensa har ökat de senaste veckorna.

Vaccination hjälper

Folkhälsomyndigheten påminner om vikten av att vaccinera sig mot covid-19 och influensa enligt gällande rekommendation för att minska risken för allvarlig sjukdom. Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

Den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma och undvika nära kontakt med andra för att inte sprida smittan vidare oavsett om man har covid-19, influensa, RS-virus eller annan luftvägsinfektion.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Sjukdomarna sprider sig –fler och fler sjuka

Det är anmärkningsvärt hur mycket myter som spridits med innebörden att covid är över och och ett historiskt skede. Ändå har det enligt den statistikkälla jag har tillgänglig dött nästan lika många covid-patienter under 2022 som det dog 2021. Om man varnat för covid har man mötts av en störtvåg av idiotförklaranden. Sjukvården har bidragit genom ointresse för testning och ganska nyligen ”information” om att privat testning skulle vara meningslös.

Känns märkligt att det skulle dö lika många under 2022 som 2021, just nu söker många vård för covid-19 i Jönköpings län men ingen hamnar på IVA då ingen i nuläget är allvarligt sjuk (källa annan tidning 221230). Men ändå dör folk ändå enligt dig?

”Frågande” Det är inte enligt mig – det är enligt Johns Hopkins University, Our World in Data. Jag har bara tagit till mig tillgänglig information. Men jag oroar mig mycket över varför vi har jämförbart lika många sjukhusinlagda, ganska precis samma antal döda men ändå väldigt mycket färre intensivvårdade. Sedan skiljer sig antalet döda en del mellan olika källor, men vissa har den nackdelen att man inte lätt kommer åt gamla siffror så att man kan räkna fram antalet döda per tidsperiod. John Hopkins har ju ändå ett synnerligen gott rykte, så jag tar till mig deras siffror.
Det som också oroar mig är hur man i Sverige inte testar och därmed har dålig koll över smittläget – det tillstår även Folkhälsomyndigheten. Sverige vill bara testa gravida och sjukvårdspersonal.
Smittskyddsläkaren avrådde nyligen från privata covid-tester för de ansågs vara meningslösa. Jag delar inte den uppfattningen och tycker till och med att tester även bör ha behandlingskonsekvenser, men det vill jag inte diskutera här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *