Nyheter

Ska säkra upp busshållplatserna

Nyheter I augusti lämnade fullmäktigeledamöterna Kurt Enell och Jenny Larsen (KD) in en motion om att göra kommunens busshållplatser trafiksäkrare. Kommunstyrelsen har nu sagt ja och ska försöka påverka även där staten äger vägen.

En av busshållplatserna i kommunen

En inventering av busshållplatserna ska göras med förslag på lämpliga åtgärder avseende tillgängligheten och trafiksäkerheten. Vid alla busshållplatser är det inte kommunen som är ansvarig väghållare, men kontakten ska tas med berörda myndigheter där det är statens vägar för att begära ombyggnation enligt genomförd inventering.

– Vi har bifallit motionen och ska göra vårt bästa för att påverka även Trafikverket, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

I motionen från (KD) kan man se att motionärerna trycker på att även gång- och cykelvägar används som busshållplats och att det enbart finns tre hållplatser med förhöjd trottoar. Ungdomsrådet, som även har tyckt till om motionen, vill se att hållplatserna även blir mer upplysta.

Tillgänglighetsrådet har även haft motionen i sin arbetsgrupp. Där nämner rådet att det är ett lysande förslag i alla delar, men undrar vem det är som gör inventeringen samt att det borde vara någon med sakkunskap som tar sig an jobbet.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *