Nyheter

Ska se över helheten innan ny detaljplan

Nyheter En förstudie gällande området från Fenix, via Hjortsjöskolan och fram till stationen i Vaggeryd. Kommunstyrelsen ser nu över områdets helhet inför kanske en ny detaljplan

Området ska ses över

Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterade ledande politiker den förstudie som tagits fram när skolområdets detaljplan runt Hjortsjöskolan önskas göra om.

Det är tekniska nämnden som begärt en omarbetning av detaljplanen för Tofsvipan (där Hjortsjöskolan finns). Kommunledningskontoret anser att en omarbetning av området bör inledas med framtagande av en förstudie för hela området. 

– Förstudieområdet bör täcka större område från stationsområdet till Fenix och genom skolområdet för Hjortsjöskolan. Syftet är att utreda hur nuvarande och framtida Hjortsjöskolans behov till mark och lokaler kan säkras, inklusive tillgång till idrottshall, se över gång- och cykelnätet till och från skolan, stationen och Fenix. Vi måste titta på helheten innan detaljplanen görs om. Det här arbetet går att göra hur stort som helst…., säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Ska se över helheten innan ny detaljplan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *