Nyheter

Skänkelund: Nämnd överklagar detaljplan

Nyheter Skänkelunds detaljplan i Vaggeryd fanns med vid miljö- och byggnämndens sammanträde under tisdagen. Det blev en punkt som omedelbart justerades.

Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden berättar: 

– Vi har haft synpunkter på detaljplanen. Vi beslutade att överklaga med omedelbar justering. Enligt detaljplanen finns angivet 0,63 parkeringsplats per lägenhet, vilket inte är genomförbart och vi hade också synpunkter på att 20 procent av torget ska vara grönyta. 

Nu är detaljplanen upphävd och återremitterad till kommunstyrelsen för fortsatt utredning avseende utformning av parkeringsplatser. Miljö- och byggnämnden har tidigare informerat kommunstyrelsen om att parkeringsantalet 0,63 parkeringsplatser per lägenhet är för litet sett till verkligheten vid nybyggnation sett ut i Vaggeryd. Nämnden har påtalat att en parkeringsplats per lägenhet är rimligt. 

Kommunstyrelsen svarade tidigare på detta och då ansågs det enligt statistik att i genomsnitt 0,63 bilinnehav per lägenhet är lämpligt i Vaggeryd (besöksparkering ej medräknat) och att bilinnehav kan variera från ena området till det andra inom orten. ”Det tillkommer ofta behov av cykelparkering som också är ytkrävande. Planbeskrivningen kompletteras med rekommendation om att lämpligen säkra ett större parkeringstal eller att kombinera med mobila lösningar, liksom bilpool, samt att erbjuda bekväma cykelförrådsmöjligheter. En noggrannare bedömning om parkeringsbehov behöver göras i bygglovsskedet”, står det angivet i handlingarna. 

Miljö- och byggförvaltningen har tidigare konstaterat att 0,63 parkeringsplatser per lägenhet är för lite. Verkligheten kanske visar behovet av 1,5 parkeringsplatser och var ska dessa då parkera? Nämnd och förvaltning konstaterar att det saknas en konsekvensutredning gällande parkeringsplatser inom aktuell detaljplan och överklagade detaljplanen Skänkelund under gårdagens sammanträde. 

Arkivbild från Skänkelund. Antalet parkeringsplatser är inte tillräckligt

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *