Nyheter

Skatteintäkterna har ökat

Nyheter Vad går 100 kronor till hos kommunen och varifrån får kommunen pengar?

Vad går vår hundralapp till?

Fram till augusti i år presenterades hur varje 100 krona används till i kommunen presenterades i delårsrapporten.

25 kronor, samma som tidigare, går till äldre och funktionshinderomsorgen. 24 kronor, minskat en krona, går till grundskolan. Barnomsorgen 16 kronor, oförändrad peng liksom gymnasieskolan som får 9 kronor. En krona har ökats, nu 6 kronor, till indvid- och familjeomsorg och sociala insatser. 4 kronor, oförändrad peng, till bibliotek, kultur- och fritid samt sim- och sporthallar. En krona extra, för varje hundralapp, får gatuförvaltningen, fastighetsförvaltningen och övrig teknisk verksamhet som får 5 kronor. Oförändrat är 7,50 kronor till kommunstyrelsens verksamhet inklusive försörjningsstöd, 1,5 krona till räddningstjänsten och 1 krona till arbetslivsfrämjande åtgärder. Minskat med 50 öre har miljö- och byggverksamheten fått som hamnar på 50 öre och övrigt likaså, där valnämnd, revision och överförmyndare samma summa.

63 procent av inkommande pengar till kommunen kommer från kommunalskatt, 21 procent från statsbidrag, 5 procent kommer från taxor och avgifter för kommunens verksamheter inklusive affärsdrivande verksamhet, 7 procent från statliga bidrag till kommunens olika verksamheter och 2 procent vardera från försäljning av verksamhet och varor samt hyror och arrende. Störst minskning, med 5 procent, har det gjorts från taxor och avgifter och störst höjning, sedan senaste mätningen är från generella statsbidrag som ökat med 4 procent.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Skatteintäkterna har ökat

Ta några kronor från försörjningsstöd/individ- och familjeomsorg och lägg det på grundskolan istället. Sjukt att spara in på skolan.

Hamnar inte summan då på mer än 100 kr?
Kan ni spalta upp siffrorna lite bättre/tydligare och gärna någon kommentar om vad som ska göras inom respektive område.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *